Aktuality 2018/2019 - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality 2018/2019

 
Dodatečný zápis do 1.ročníku

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem,
 
okres Domažlice, příspěvková organizace
 
345 34 Klenčí pod Čerchovem 207
 
                                                                                       V Klenčí pod Čerchovem 21. 6. 2019
 
ROZHODNUTÍ
 
Základní škola, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:
 
Žadatel, registrační číslo:
 
25
 
j e  p ř i j a t
 
od školního roku 2019/2020
 
k základnímu vzdělávání v základní škole,
 
jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem
 
Odůvodnění:
 
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podal
 
dne 21. 6. 2018 prostřednictvím svého zákonného zástupce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí
 
k základnímu vzdělávání.
 
                       
 
 
Poučení:
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.
 
                                                                                                            Mgr. Dagmar Dubová
 
                                                                                                                ředitelka školy
 
 
Vyvěšeno: 21. 6. 2019
 
Sejmuto:   6. 7. 2019
 
 
Potřeby pro žáky 1.ročníku školní rok 2019/2020
Cvičební úbor - vše v bavlněné tašce nebo sáčku
 • tepláky
 • mikina
 • tričko
 • šortky
 • obuv do tělocvičny
 • ponožky
 • švihadlo

Penál
 • tužka č.1
 • tužka č.2
 • tužka č.3
 • leváci nůžky
 • ořezávátko

Další potřeby
 • Kufřík na výtvarné potřeby
 • igelitový ubrus na lavici
 • štětec plochý č.12
 • štětec kulatý č.6

Další věci na VV a PČ budou v balíčku, který objedná škola v ceně 200,- Kč na základě souhlasu rodičů při zápisu.

seznam k vytisknutí ve formátu PDF

Vyjádření k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem spravuje internetové stránky vlastními silami a přístup zabezepečuje serverový správce se kterým je  řádně uzavřena smlouva. Stránky jsou tvořeny zejména pro zobrazení v PC nebo notebooku v domácím prostředí, ale umožňují bezproblémové zobrazení i v mobilních zařízeních jako tablet nebo chytrý telefon. Přístup je zabezpečen 24 hodnin denně po celý kalendářní rok s vyjímkou poruchy na straně serverového správce.
Obsah stránek splňuje zásady GDPR a je chráněn proti snadnému zkopírování s vyjímkou souborů k tomu určeným.

OZNÁMENÍ

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem oznamuje, že od 1. dubna 2019 se zvyšují poplatky za pronájem haly a tělocvičny pro veřejnost na tyto ceny:

hala 300,- Kč za hodinu
telocvična 100,- kč za hodinu


PLÁN KONZULTAČNÍCH HODIN
Pro případné konzultace s vyučuijícími prosíme využívat čas k tomu určený v plánu zde (PDF) nebo domluvit termín telefonicky s vyučujícím předem (sborovna 379 794 212).

NABÍDKA KROUŽKŮ V LETOŠNÍM ROCE
ředitelka základní školy, zástupkyně ředitele, ekonomka školy: 379 794 406
školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326     školní jídelna: 379 794 336

eŽK
GDPR
VT
DOKUMENT
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky