Aktuality 2020/2021 - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Kontakty na učitele
Přejít na obsah

Aktuality 2020/2021

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2021 – 2024
Za zákonné zástupce žáků školy byl do školské rady zvolen
pan Karel BENEŠ
Celá výsledková listina je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Nástup žáků do školy od 24.5.2021
Vážení rodiče, žáci a žákyně,
od pondělí 24. května 2021 vstupují v platnost nová pravidla vydaná Ministerstvem zdravotnictví:
Pro vstup do školy již není nutné dodržovat homogenitu tříd, tedy žáci nemusí do školy vstupovat po třídách v daných časech. Vše se vrací do původní podoby: do ranní družiny vstup do 7.15 hod a ostatním žákům se škola otevírá v 7.35 hod.
I nadále testovacím dnem zůstává pondělí. Žáci se otestují na začátku první hodiny ve svých třídách.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Informace o možnosti doučování
Informace pro rodiče (vloženo 8.10.2020)
Sdělujeme rodičům, že žáci všech tříd a ročníků naší školy mají možnost využít doučování v hlavních předmětech: český jazyk, cizí jazyky a matematika.
Doučování je jedenkrát za týden, je zdarma a mouhou se ho účastnit všichni žáci bez ohledu na to, zda mají nějaká doporučení a vyšetření od pedagogicko-psychologické poradny.
Každá třída má určený jeden den a hodinu - vždy po vyučování. Informaci, kdy se týká doučování právě třídy Vašeho dítěte, jste obdrželi od třídních učitelů v žákovské knížce (papírové) i elektronické (ŠkolaOnline).  
Chceme tak pomoci žákům s vyrovnáním se s několikaměsíčním uzavřením škol a procvičením důležitého učiva.

Postup pro vyzvedávání zadaných úkolů ve ŠkoleOnline
1.       Přihlašte se vaším uživatelským jménem a heslem do ŠkolyOnline
2.       Na úvodní stránce (pod rozvrhem a zprávami) v části Domácí úkoly k odevzdání uvidíte datum ,do kdy má být úkol odevzdán a téma úkolu
3.       Klikněte na nadpis „Domácí úkoly k odevzdání“….zobrazí se název úkolu, předmět, kdy byl úkol zadán a do kdy jej splnit a stav úkolu (odevzdán/neodevzdán), červeně zobrazené úkoly jsou nesplněné, zeleně zobrazené jsou splněné
4.       Když chcete úkol začít plnit: klikněte na obrázek „oka“ před názvem úkolu
5.       Zde zjistíte, co máte v úkolu plnit – název a podrobnější popis zadání
6.       Podívejte se, zda je připojena příloha (např. pracovní list)
7.       Rozklikněte modrý název přílohy – dokument se stáhne, otevřete jej…buď bude psaný ve wordu (tam můžete hned dopisovat) nebo v pdf (tam dopisovat  v počítači nelze)
8.       Až budete mít úkol hotový, v části „Odevzdání úkolu“ klikněte na  „Odevzdat úkol“ --- napište poznámku k vypracování úkolu…například: Mám hotovo nebo co nešlo, kde byly potíže atd…poznámka musí být vyplněna, pak připojte soubor (vypracovaný pracovní list) – to je stejné jako, když odesíláte přílohu mailem
9.       Klikněte na „Uložit a odevzdat jako úkol  hotový“
 
Postup pro zjišťování hodnocení a kontroly vypracovaného a odeslaného úkolu
1.       Na první straně po přihlášení k uživatelskému účtu  rozklikněte  v horní modré liště výuka --- úkoly --- domácí úkoly
2.       Zaškrtněte v dolním modrém čtverečku  „ Zobrazit i splněné odevzdané úkoly“
3.       Vyberte úkol, na který se chcete podívat
4.       Klikněte na symbol „oko“
5.       Zobrazí se „Odevzdání úkolu“
6.       Pro zjištění hodnocení a zkontrolování učitelem klikněte  na šedivé políčko „Hodnocení“, kde si přečtete všechny potřebné informace k hodnocení
7.       Chcete-li se vrátit zpět, dejte zavřít a můžete se podívat na jiný úkol
8.       Pro návrat na první stranu vždy použijte vlevo nahoře modrou ikonku ŠkolaOnline s domečkem

 
Výhodou ŠkolyOnline je, že již nemusíte chodit nikam do mailů a máte zde vše přehledně na jednom místě. V průběhu tohoto  a příštího týdne každý vyučující nějaký malý úkol zašle, abyste si vyzkoušeli, jak to funguje, popřípadě, kde je problém. Žáci, kteří  jsou nebo budou doma nemocní, budou tímto prostřednictvím úkoly dostávat. Musíme být připraveni na případné uzavření tříd nebo celé školy, což všichni věříme, že se hned tak nestane.  Prostředí ŠkolyOnline si proklikejte, prohlédněte , „osahejte“. Nehrozí, že byste nějaké důležité údaje vymazali.  ŠkolaOnline je nová pro vás i pro nás, takže se se systémem musíme naučit postupně pracovat všichni.
 
S učiteli můžete také komunikovat v části Komunikace-zprávy-odeslat zprávu-vyberete si učitele, kterému chcete napsat (můžete zaškrtnout i email – učitel dostane zprávu i tam)
 
V případě potíží se obraťte na:  zsklenci.foistova@seznam.cz
Tento postup lze stáhnout ve formátu PDF

Postup při registraci a přihlášení do nové elektronické žákovské knížky
Škola OnLine
     
1.     Zadejte do vyhledávače: skolaonline.cz
2.     Přejděte na stránku Školy Online – nejrozšířenější webový školní informační systém
3.     Klikněte na VSTUP do školy online
4.     Vpravo v modrém poli přihlášení – klikněte na registraci žáků a rodičů
5.     Klikněte na modré políčko dole -  ověření PINu
6.     Napište jméno žáka (žákyně), příjmení žáka (žákyně), vepište PIN (děti ho dostali ve škole společně s tímto návodem)
7.     Opište kontrolní řetězec
8.     Zvolte si libovolné přihlašovací jméno, heslo a zadejte svůj mail
9.     Dokončete registraci
10.   Pro přihlašování pak budete používat stránku, kde  byl  VSTUP do Školy OnLine, kam do prvního pole přihlášení napíšete přihlašovací jméno, do druhého pole heslo, které jste si zvolili při registraci. PIN při dalších přihlášeních nikam nepíše, je jen pro první registraci.
11.   V nové el. ŽK uvidíte rozvrh vašich dětí, hodnocení, vzkazy od učitelů apod.
12.   Známky již nebudete automaticky dostávat na vaše mailové adresy, ale musíte se do Školy OnLine přihlásit. Důležité informace obdržíte na mail, který jste použili při registraci a zároveň se zpráva objeví i ve ŠkoleOnline v části „zprávy“
13.   V případě nejasností a problémů při registraci nebo při přihlašování napište na zsklenci.foistova@seznam.cz
14.   Do Školy OnLine se zaregistrujte všichni co nejdříve!

Návod lze stáhnout  nebo vytisknout ve formátu PDF.

Nový školní řád platný od školního roku 2020/2021
V tomto školním roce vešel v platnost nový školní řád. Součástí školního řádu je i příloha Pravidla pro hodnocení. Z důvodu pokračující zhoršené epidemiologocké situace je součástí školního řádu i Nařizení ředitele školy pro školní rok 2020/2021.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina bude od školního roku 2020/ 2021 v normálním provozu. Ráno bude otevřena od 6.25 hod.
Do ranní družiny mohou děti přicházet do 7.15 hod., pak již musí čekat před školou do otevření školy v 7.35 hod.
Odpolední školní družina bude opět rozdělena do dvou oddělení - 1. oddělení 1. + 2. třída, 2. oddělení 3. - 5. třída.
Přihlášky dostanou děti ve středu 2. září a v případě zájmu vyplněné obratem přinesou zpět do školy.
Na středu 2. září budou mít děti lísteček, v kolik hodin budou z družiny odcházet.

Pokyny k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče,
 
blíží se začátek nového školního roku a s ním přijdou i v naší škole některé novinky.
1. Od 1. září bude nová elektronická žákovská knížka.  Zpráva přes současnou žákovskou knížku je nyní poslední.  Informace o postupu pro přihlášení do nové el. ŽK dostanou žáci a rodiče v průběhu prvního týdne školního roku. Zprávy nebudou rodiče již dostávat automaticky mailem.
2. Zahájení školního roku v úterý 1. září proběhne stejně jako jindy…Třídní učitelé si budou chodit pro třídy před školu. Jako poslední půjdou prvňáčci a doprovodit je mohou i rodiče. Použití roušek je dobrovolné.
3. Pro všechny třídy budou ve čtvrtek 3. září od 15 hod třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s dalšími důležitými informacemi.  Na schůzky přijdou rodiče v rouškách.
4. Došlo také k úpravě začátku vyučování, který je posunutý na 8.00 hod.
5. Pro školáky nejsou roušky ve škole povinné, ale každý žák bude mít preventivně v aktovce v igelitovém sáčku roušku pro případ náhlých zdravotních potíží.
6. Sledujte webové stránky školy, kde najdete vše podstatné a důležité.
Mgr. Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy
Projekt - Učíme se pro budoucnost
 
KLASIFIKACE ŽÁKA V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA
 
Vzhledem k tomu, že za II. pololetí školního roku 2018/2019 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu. Důvody nemožnosti provedení klasifikace u některých žáků v předmětu Tělesná výchova:
 
1) Nedostatečný počet známek potřebných k provedení klasifikace žáka za  pololetí školního roku .
 
2) Neaktivní účast při hodinách tělesné výchovy (časté necvičení - neplnění zadaných úkolů).
 
Aktivní účastí žáka při hodinách tělesné výchovy se rozumí vykonávání zadaných cvičení, rozhodující je především snaha a následně předvedené výkony.
 
Vyučovaný předmět Tělesná výchova patří do skupiny povinných předmětů vyučovaných základní školou. Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy vždy 2 hodiny týdně. Vzhledem k tomu, že vyučovaný předmět Tělesná výchova je pro všechny žáky 1. – 9. ročníku povinný v rozsahu 2 hodiny týdně, vztahují se na něj pravidla klasifikace tak, jak je stanoveno Klasifikačním řádem Masarykovy ZŠ. S obsahem Klasifikačního řádu Masarykovy ZŠ se mohou žáci, jejich zákonní zástupci a další zájemci seznámit na webových stránkách školy, v ředitelně školy či sborovně. V Klasifikačním řádu je uvedeno, že: „Žák 1. - 9. roč. musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (mimo předmětů Vv, Tv, Pč). Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Klasifikační řád rovněž uvádí, že: „Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.“

 
Podmínky výuky předmětu Tělesná výchova
 
1) Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny, musí k tomu mít vážný důvod. Za vážný důvod nelze pokládat zapomenutý cvičební úbor (oděv – tričko, tepláky, kraťasy, sportovní obuv – do tělocvičny, na ven), neboť je povinností každého žáka být na hodiny tělesné výchovy takto vybaven. Každý vážný důvod k neaktivní účasti žáka na 2 hodině tělesné výchovy musí být doložen písemnou omluvenkou od zákonného zástupce žáka. Písemnými omluvenkami od zákonného zástupce žáka nelze řešit dlouhodobé omlouvání žáka z tohoto předmětu.
 
2) V případě, že se žák bezdůvodně nebude aktivně účastnit hodin tělesné výchovy, může být vyučujícím hodnocen za to, že aktivně neplní zadané úkoly či neplní a nerespektuje pokyny vyučujícího.
 
3) Žák má 2x za pololetí možnost aktivně se neúčastnit při hodinách tělesné výchovy z důvodu zapomenutého cvičebního úboru. Žák bez řádného cvičebního úboru (týká se i obuvi!) se v rámci bezpečnostních opatření nemůže aktivně účastnit hodiny tělesné výchovy.
 
4) V případě, že vyučující nebude mít k provedení klasifikace žáka v předmětu tělesná výchova potřebný počet známek i přesto, že byl žák na hodinách tělesné výchovy přítomen, bude mu stanoven termín, ve kterém bude z učiva přezkoušen.
 
5) Pokud žák nebude moci být z předmětu tělesná výchova klasifikován, bude z tohoto předmětu klasifikován stupněm 5 či nedostatečně (dle stupně školy).
 
6) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. (§50, odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb. – Školský zákon). Pokud má žák závažný důvod k dlouhodobé omluvě z hodin tělesné výchovy, potom musí být takové uvolnění z hodin tělesné výchovy doloženo pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem.
 
Pohyb alespoň v rámci tělesné výchovy je základní podmínkou zdravého rozvoje dětí. Proto škola dává přednost hodnocení žáků na základě jejich snahy a aktivity při tělesné výchově, nikoliv na základě plnění výkonnostních limitů. Pokud toto opatření nebude žáky pozitivně přijímáno a jejich přístup k hodinám tělesné výchovy se nezlepší, bude muset škola hledat jiná řešení, jak v souladu s platnými legislativními předpisy aktivně vyučovat tělesnou výchovu.

Vyjádření k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem spravuje internetové stránky vlastními silami a přístup zabezepečuje serverový správce se kterým je  řádně uzavřena smlouva. Stránky jsou tvořeny zejména pro zobrazení v PC nebo notebooku v domácím prostředí, ale umožňují bezproblémové zobrazení i v mobilních zařízeních jako tablet nebo chytrý telefon. Přístup je zabezpečen 24 hodnin denně po celý kalendářní rok s vyjímkou poruchy na straně serverového správce.
Obsah stránek splňuje zásady GDPR a je chráněn proti snadnému zkopírování s vyjímkou souborů k tomu určeným.

PLÁN KONZULTAČNÍCH HODIN
Pro případné konzultace s vyučuijícími prosíme využívat čas k tomu určený v plánu konzultačních hodin nebo domluvit termín telefonicky s vyučujícím předem (sborovna 379 794 212).


ředitelka základní školy: 379 794 406, mob.: 602 689 448
    zástupkyně ředitele : 379 794 406, mob.: 602 687 695
ekonomka školy: 379 794 406,     školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326      školní jídelna: 379 794 336


GDPR
VT
DOKUMENTY
Návrat na obsah