Aktuality 2020/2021 - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Kontakty na učitele
Přejít na obsah

Aktuality 2020/2021


Nástup žáků od 17.5.2021
Vážení rodiče, žáci a žákyně,
od pondělí 17. května končí rotační výuka a ve škole je povolena přítomnost všech žáků.
Organizace výuky a vstupů do školy:
Každé pondělí – testovací den – časy je nutné dodržet!
7.15          1. třída + 6.B
7.20                 5.A + 6.A
7.25                   2. + 7.A
7.30                 5.B + 7.B
7.35                   3. + 8.A
7.40                   4. + 8.B
7.45                     9. tř.        
V ostatních dnech mohou žáci z jednotlivých tříd přijet od Postřekova a Dílů, od Trhanova a Chodova pozdějšími spoji, tedy v 7.35 od Postřekova a v 8.00 od Trhanova. Klenečtí žáci budou chodit i v netestovacích dnech podle výše uvedeného harmonogramu. Žáci z Nemanic přijedou ve všech dnech v obvyklém čase, tedy 7.40 hod.
Každé pondělí se všichni žáci budou sebetestovat (testování je jen jedenkrát týdně pro všechny). Žáci v den testování po příchodu do školy půjdou do šaten, kde se přezují a ihned půjdou do své třídy, kde bude probíhat sebetestování pod dohledem třídních učitelů.
Ve škole je nutno na základě nařízení a opatření vlády nosit chirurgické roušky nebo nanoroušky (žáci nemusí mít respirátory).
Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu pro prezenční výuku.
Vzhledem k tomu, že je již povolena přítomnost všech žáků ve škole, nebude probíhat výuka online, ale pouze offline výuka se zadáváním úkolů pro žáky, kteří se neúčastní prezenční výuky. Ti budou dostávat úkoly od jednotlivých vyučujících přes Google classroom a vyučující si je budou zvát do školy na konzultace spojené s ověřováním znalostí (konzultováno s Českou školní inspekcí), aby byl dostatek podkladů pro závěrečné hodnocení v jednotlivých předmětech.
Pro konzultace stanoví vyučující vždy dva termíny, aby bylo možné si z jednoho vybrat. V den konzultace půjde vždy maximálně o dva vyučující předměty. Žáci budou předem informováni. V případě individuálních konzultací, tj, žák a učitel, není potřeba, aby se žák testoval. Roušky na dobu pobytu ve škole však mít musí.
Tělesná výchova probíhá stále v omezeném režimu, žáci nepotřebují cvičební úbor.
Školní družina se vrací do běžného provozu – ranní družina beze změn, odpolední se vrací do dvou oddělení.
Ti, kteří mají půjčené notebooky, začněte je, prosím, vracet od úterý 18. 5. Pokyny k tomu jste již obdrželi.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Nástup žáků 6.tříd a 9.třídy od 10.5.2021
Vážení rodiče, žáci a žákyně,
od pondělí  10. 5. 2021 nastoupí do školy druhá polovina žáků druhého stupně, tedy skupina B, třídy ze skupiny A zůstanou doma na distanční výuce.
Do školy budou chodit třídy: 1., 2., 3., 6.A, 6.B a 9.třída.
Na distanční výuce v týdnu od 10. května  zůstanou tyto třídy: 4., 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B
Podle nařízení, které je v platnosti od 3.5. se žáci prvního stupně budou testovat jedenkrát týdně – pondělí a žáci druhého stupně dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek.  V případě, že v testovací den nebude žák ve škole, bude se testovat hned ten den, kdy do školy přijde. Z důvodu testování a nemíchání tříd bude také přizpůsoben příchod ke škole.
Pro žáky prvního stupně bude pro testování vyhrazena jedna z učeben na prvním stupni, žáci druhého stupně se budou testovat v učebně výtvarné výchovy.
Pořadí příchodů ke škole:
Skupina B:
Testovací pondělí:
7.15   1. tř. + 6.B (žáci ze směru od Trhanova a Postřekova (Dílů) přijedou autobusem v 7 hodin)
7.35   2. tř. + 6.A
7.55   3.tř. + 9.tř. (žáci ze směru od Trhanova přijedou autobusem v 8 hodin)
Prosíme, dodržujte časy, aby byl průběh co nejplynulejší. Žáci, kteří přijdou o hodně později, než je vstup jejich třídy, budou testováni až jako poslední. Chápeme, že je možné zpoždění autobusů a budeme k tomu přihlížet.
Testovací čtvrtek:
7.15  6.B (celá) + 9.tř ( žáci od Trhanova, Postřekova a Dílů přijedou autobusem v 7 hod)
7.35  6.A
Vstup žáků v ostatních dnech, kdy se netestuje:
1. stupeň (úterý, středa, čtvrtek, pátek)
7.30   1. třída
7.40   2. třída
7.50   3. třída  
2. stupeň (úterý, středa, pátek)
7.35   6.A
7.45   9.třída (část – žáci z Klenčí a od Postřekova, Dílů)
7.55   6.B (žáci z Klenčí)
8.00   6.B + 9. tř druhá část (z obou tříd žáci od Trhanova – přijedou autobusem v 8 hod)
Prezenční výuka skupiny B bude probíhat podle běžného rozvrhu (i s odpoledním vyučováním).
Distanční výuka tříd ze skupiny A bude probíhat podle rozvrhu online hodin – POZOR  v některých třídách je rozvrh online hodin upraven. Najděte si nový rozvrh na stránkách školy v záložce rozvrh hodin a vaši třídu.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Nástup části žáků 2.stupně od 3.5.2021
Vážení rodiče, žáci a žákyně,
přestože do dnešního rána nepřišly žádné oficiální pokyny z Ministerstva školství, vycházíme z informací ze čtvrteční  tiskové konference vlády, a to, že od pondělí 3. května  nastoupí do školy i polovina žáků druhého stupně.
Do školy tedy budou chodit tyto třídy: 4. třída, 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B.....skupina A
Na distanční výuce v týdnu od 3. května  zůstanou tyto třídy: 1., 2., 3., 6.A, 6.B, 9.třída….skupina B. Tyto třídy přijdou do školy v týdnu od 10. května a první skupina A bude doma na distanční výuce.
Skupiny A a B se takto budou po týdnech neustále střídat.
Podle nového nařízení se žáci prvního stupně budou testovat jedenkrát týdně – pondělí a žáci druhého stupně dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek. Z toho důvodu bude také přizpůsoben příchod ke škole.
Pro žáky prvního stupně bude pro testování vyhrazena jedna z učeben na prvním stupni, žáci druhého stupně se budou testovat v učebně výtvarné výchovy.
Pořadí příchodů ke škole:
Skupina A:
Testovací pondělí:
7.15   4. tř. + 7.B (žáci ze směru od Trhanova přijedou autobusem v 7 hodin)
7.35   5.A + 8.A
7.55   5.B + 7.A
8.15   8.B (žáci od Trhanova přijedou autobusem v 8 hod)
Prosíme, dodržujte časy, aby byl průběh co nejhladší. Žáci, kteří přijdou o hodně později, než je vstup jejich třídy, budou testováni až jako poslední. Chápeme, že je možné zpoždění autobusů a budeme k tomu přihlížet.
Testovací čtvrtek:
7.15  7.B + 8.B (žáci od Trhanova přijedou autobusem v 7 hod)
7.35  7.A + 8.A
  
Vstup žáků v ostatních dnech, kdy se netestuje:
1. stupeň (úterý, středa, čtvrtek, pátek)
7.30   4. třída
7.35   5.A
7.45   5.B
2. stupeň (úterý, středa, pátek)
7.25   7.B (od Trhanova přijedou v 7 hod)
7.40   8.A
7.50   7.A
7.55   8.B (od Trhanova přijedou žáci v 8 hod)
 
Prezenční výuka skupiny A bude probíhat podle běžného rozvrhu (i s odpoledním vyučováním).
Distanční výuka tříd ze skupiny B bude probíhat podle rozvrhu online hodin – POZOR…od pondělí 3.5. jsou v některých třídách online hodiny upraven. Najděte si nový rozvrh na stránkách školy v záložce rozvrh hodin a vaši třídu. Opravené rozvrhy tam budou vloženy v průběhu dnešního dopoledne.
Informace pro vstup do školy  žáků tříd ze skupiny B, tedy, kteří půjdou do školy až od 10. května, obdržíte v průběhu příštího týdne.
Velice se omlouváme za takto pozdní  informace, ale chyba není na naší straně.
Děkujeme za pochopení.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Otevírání školy od 19.4.2021  (4.třída, 5.A a 5.B)
Vážení rodiče, žáci a žákyně,
konečně jsme se všichni dočkali a do školy mohou i vaše třídy – 4. třída, 5.A a 5.B.
Žáci 1., 2. a 3. třídy zůstávají doma na distanční výuce.
Ve dnech přítomnosti se testuje v pondělí a ve čtvrtek.
  V pondělí a ve čtvrtek přijdou žáci ke škole v tomto pořadí a v těchto časech:
4. třída – 7.15 hod
5.A – 7.35 hod
5.B – 7.55 hod
Děti, které jdou do ranní družiny, se budou testovat hned po příchodu do školy.
Dojíždějící žáci, kteří přijedou později, než je čas nástupu jednotlivých tříd, se budou testovat až jako poslední. Testování není nic nepříjemného a dosud ho absolvovaly všechny menší děti zcela bez problémů.
  V ostatních dnech, kdy není testování – úterý, středa a pátek  - přijdou tyto třídy ke škole:
4. třída – 7.30 hod
5. A – 7.40 hod
5.B – 7.50 hod
Pro žáky z ranní družiny se v těchto dnech nic nemění, budou do ŠD docházet jako obvykle.
Zprávu o tom, jak se bude postupovat v případě, že se prokáže dítě jako pozitivní, jste obdrželi již v mailu minulý týden.
Prosíme o dodržování časových harmonogramů, aby se nám děti před školou moc nemíchaly.
V případě dotazů a problémů, nás kontaktujte.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Otevírání školy od 12.4.2021
Vážení rodiče, žáci a žákyně!
Od pondělí 12. dubna 2021 se otevírají školy pro žáky prvního stupně, a to rotačním způsobem.
V naší škole v týdnu od 12. dubna budou přítomni žáci 1., 2. a 3. třídy. Další týden, tedy od 19. dubna tito žáci zůstanou doma na distanční výuce a ve škole budou na prezenčním vyučování žáci 4. třídy, 5.A a 5.B. Takto se budou vždy po týdnech žáci střídat.
Žáci  druhého stupně zůstávají stále na distanční výuce.
Vzhledem k tomu, že je ve školách povinné testování, musíme tomu přizpůsobit i harmonogram vstupu do školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.
V pondělí a ve čtvrtek přijdou žáci v týdnu přítomnosti ke škole:
1. třída – 7.15 hod
2. třída – 7. 35 hod
3. třída – 8.00 hod
Děti, které přijdou do ranní družiny, se budou testovat ihned po příchodu do školy.
Dojíždějící žáci, kteří přijedou později  než je čas nástupu jednotlivých tříd, se budou testovat až jako poslední.
V ostatních dnech, kdy není testování – tedy úterý, středa, pátek, přijdou tyto třídy ke škole:
1. třída – 7.30 hod
2. třída – 7.40 hod
3. třída – 7.50 hod
Testování bude probíhat ve zvláštní třídě, kterou jsme k tomu uzpůsobili.  Děti se budou samotestovat pod dohledem pedagogických pracovníků. V příloze (v mailu) najdete instruktážní video, které doporučujeme, abyste s dětmi zhlédli.  Testování se vůbec  nemusí děti obávat.
V případě, že bude dítě pozitivní:
1. bude pozitivní v pondělí – okamžitě kontaktujeme zákonné zástupce, kteří si dítě neprodleně vyzvednou a zajistí mu PCR test na odběrovém místě. Pro ostatní žáky ze třídy se nic nemění a účastní se vyučování ve škole.
2. bude pozitivní ve čtvrtek – okamžitě kontaktujeme zákonné zástupce všech dětí ze třídy a celá třída musí nastoupit do karantény. Pozitivní žák musí na PCR test na odběrové místo.
Pokud dítě onemocnění COVID-19 prodělalo v posledních 90 dnech, musí toto zákonný zástupce písemně – lékařskou zprávou doložit. Pak se jej bude testování týkat až po uplynutí 90 dnů od pozitivního PCR testu.
Jestliže zákonný zástupce nesouhlasí s testováním dítěte, musí si dítě ponechat doma. V takovém případě ale nebude probíhat online výuka, žák bude pouze plnit písemné úkoly.
Po celou dobu vyučování, o přestávkách i v družině musí mít děti nasazenou chirurgickou roušku nebo roušku s nanovláknem. Domácí ušité roušky již nejsou možné a respirátory nejsou pro děti povinné. V prostorách školy se bude často větrat a používat dezinfekce.
Na oběd budou děti chodit podle harmonogramu a to tak, že se v jídelně nebudou jednotlivé třídy potkávat. Odpolední školní družina bude fungovat opět po třídách.
Časový harmonogram pro příchod ke škole pro 4. třídu, 5.A a 5.B zašleme až během příštího týdne.
V případě dotazů jsme vám k dispozici v pracovních dnech v době  od 7 do 15.30 hod na telefonních číslech – pevné lince,  mobilech nebo prostřednictvím emailů.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Organizace zápisu do 1.třídy školní rok 2021/2022
Vzhledem k trvání nouzového stavu v ČR proběhne zápis bez přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců.
V souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit přihlášku následujícími způsoby:
1) do datové schránky (zsvkmut)
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zák. zástupce (zakladni.skola@zsklenci.cz)
3) poštou
4) osobní podání; v tomto případě použijte schránku na dopisy u hlavního vchodu do budovy školy.
Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Zápis se týká všech dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věku 6 let.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v některé ze spádových obcí.
 
Postup:
Zákonný zástupce si stáhne formulář „žádost o přijetí 2021“, vyplní, podepíše a doručí vybraným způsobem ve stanoveném období. Dítěti bude po obdržení vyplněné žádosti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zpět na emailovou adresu zákonného zástupce. Pokud emailovou adresu nemá, bude sděleno telefonicky.
Informace pro zákonné zástupce o možnosti odkladu PŠD :
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Jestliže bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, vyplní a odešle 2 formuláře: „žádost o přijetí 2021“ + „žádost o odklad“.
Potřebná doporučení k odkladu PŠD dodá v co nejkratší době.
V případě, že bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, může od 1. 9. 2021 navštěvovat přípravnou třídu. Zákonný zástupce vyplní přihlášku do přípravné třídy“.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je povinna doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, během kterého ověříme rodný list dítěte a doklady zákonných zástupců a děti budou mít možnost seznámit se s prostředím školy.

Přípravná třída
Máte doma dítě, kterému doporučili odklad, nebo chcete svému předškolákovi usnadnit přestup na základní školu?
Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem nabízí pro školní rok 2021/2022 přípravnou třídu, ve které můžeme Vašim dětem s nástupem na první stupeň pomoci.
Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.
 • Přípravná třída bude ve školním roce 2021/2022 otevřena při minimálním počtu 10 žáků ve třídě.
 • Do přípravné třídy mohou být přijaty též děti bez odkladu školní docházky.
 • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme během zápisu dětí do 1.třídy a později po předběžné domluvě :
– e-mail školy: zakladni.skola@ zs klenci.cz , tel.: 379 794 406 nebo 602 689 448.
Vzhledem k současné situaci je možné poslat přihlášku již během března. Tiskopis najdete na stránkách školy: www.zsklenci.cz v záložce „Dokumenty“.
Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.
Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků).
Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání. Velký důraz je kladen rozvoj jemné a hrubé motoriky, zrakové a sluchové percepce, grafomotoriky. Podporuje se aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, výtvarné, pracovní, hudební aktivity. Cílem je vybavit děti co nejlepšími dovednostmi a návyky.
Těšíme se na Vás!

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:
Přípravná třída je bezplatná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Po absolvování přípravné třídy dítě nemusí nastoupit do první třídy v naší škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jejich věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.30 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu.
 • Oběd i svačiny jsou připraveny ve školní jídelně, poplatek hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.
POZOR – počet míst je omezen!
(toto sdělení lze stáhnout ve formátu PDF zde)

Informace o možnosti doučování
Informace pro rodiče (vloženo 8.10.2020)
Sdělujeme rodičům, že žáci všech tříd a ročníků naší školy mají možnost využít doučování v hlavních předmětech: český jazyk, cizí jazyky a matematika.
Doučování je jedenkrát za týden, je zdarma a mouhou se ho účastnit všichni žáci bez ohledu na to, zda mají nějaká doporučení a vyšetření od pedagogicko-psychologické poradny.
Každá třída má určený jeden den a hodinu - vždy po vyučování. Informaci, kdy se týká doučování právě třídy Vašeho dítěte, jste obdrželi od třídních učitelů v žákovské knížce (papírové) i elektronické (ŠkolaOnline).  
Chceme tak pomoci žákům s vyrovnáním se s několikaměsíčním uzavřením škol a procvičením důležitého učiva.

Postup pro vyzvedávání zadaných úkolů ve ŠkoleOnline
1.       Přihlašte se vaším uživatelským jménem a heslem do ŠkolyOnline
2.       Na úvodní stránce (pod rozvrhem a zprávami) v části Domácí úkoly k odevzdání uvidíte datum ,do kdy má být úkol odevzdán a téma úkolu
3.       Klikněte na nadpis „Domácí úkoly k odevzdání“….zobrazí se název úkolu, předmět, kdy byl úkol zadán a do kdy jej splnit a stav úkolu (odevzdán/neodevzdán), červeně zobrazené úkoly jsou nesplněné, zeleně zobrazené jsou splněné
4.       Když chcete úkol začít plnit: klikněte na obrázek „oka“ před názvem úkolu
5.       Zde zjistíte, co máte v úkolu plnit – název a podrobnější popis zadání
6.       Podívejte se, zda je připojena příloha (např. pracovní list)
7.       Rozklikněte modrý název přílohy – dokument se stáhne, otevřete jej…buď bude psaný ve wordu (tam můžete hned dopisovat) nebo v pdf (tam dopisovat  v počítači nelze)
8.       Až budete mít úkol hotový, v části „Odevzdání úkolu“ klikněte na  „Odevzdat úkol“ --- napište poznámku k vypracování úkolu…například: Mám hotovo nebo co nešlo, kde byly potíže atd…poznámka musí být vyplněna, pak připojte soubor (vypracovaný pracovní list) – to je stejné jako, když odesíláte přílohu mailem
9.       Klikněte na „Uložit a odevzdat jako úkol  hotový“
 
Postup pro zjišťování hodnocení a kontroly vypracovaného a odeslaného úkolu
1.       Na první straně po přihlášení k uživatelskému účtu  rozklikněte  v horní modré liště výuka --- úkoly --- domácí úkoly
2.       Zaškrtněte v dolním modrém čtverečku  „ Zobrazit i splněné odevzdané úkoly“
3.       Vyberte úkol, na který se chcete podívat
4.       Klikněte na symbol „oko“
5.       Zobrazí se „Odevzdání úkolu“
6.       Pro zjištění hodnocení a zkontrolování učitelem klikněte  na šedivé políčko „Hodnocení“, kde si přečtete všechny potřebné informace k hodnocení
7.       Chcete-li se vrátit zpět, dejte zavřít a můžete se podívat na jiný úkol
8.       Pro návrat na první stranu vždy použijte vlevo nahoře modrou ikonku ŠkolaOnline s domečkem

 
Výhodou ŠkolyOnline je, že již nemusíte chodit nikam do mailů a máte zde vše přehledně na jednom místě. V průběhu tohoto  a příštího týdne každý vyučující nějaký malý úkol zašle, abyste si vyzkoušeli, jak to funguje, popřípadě, kde je problém. Žáci, kteří  jsou nebo budou doma nemocní, budou tímto prostřednictvím úkoly dostávat. Musíme být připraveni na případné uzavření tříd nebo celé školy, což všichni věříme, že se hned tak nestane.  Prostředí ŠkolyOnline si proklikejte, prohlédněte , „osahejte“. Nehrozí, že byste nějaké důležité údaje vymazali.  ŠkolaOnline je nová pro vás i pro nás, takže se se systémem musíme naučit postupně pracovat všichni.
 
S učiteli můžete také komunikovat v části Komunikace-zprávy-odeslat zprávu-vyberete si učitele, kterému chcete napsat (můžete zaškrtnout i email – učitel dostane zprávu i tam)
 
V případě potíží se obraťte na:  zsklenci.foistova@seznam.cz
Tento postup lze stáhnout ve formátu PDF

Postup při registraci a přihlášení do nové elektronické žákovské knížky
Škola OnLine
     
1.     Zadejte do vyhledávače: skolaonline.cz
2.     Přejděte na stránku Školy Online – nejrozšířenější webový školní informační systém
3.     Klikněte na VSTUP do školy online
4.     Vpravo v modrém poli přihlášení – klikněte na registraci žáků a rodičů
5.     Klikněte na modré políčko dole -  ověření PINu
6.     Napište jméno žáka (žákyně), příjmení žáka (žákyně), vepište PIN (děti ho dostali ve škole společně s tímto návodem)
7.     Opište kontrolní řetězec
8.     Zvolte si libovolné přihlašovací jméno, heslo a zadejte svůj mail
9.     Dokončete registraci
10.   Pro přihlašování pak budete používat stránku, kde  byl  VSTUP do Školy OnLine, kam do prvního pole přihlášení napíšete přihlašovací jméno, do druhého pole heslo, které jste si zvolili při registraci. PIN při dalších přihlášeních nikam nepíše, je jen pro první registraci.
11.   V nové el. ŽK uvidíte rozvrh vašich dětí, hodnocení, vzkazy od učitelů apod.
12.   Známky již nebudete automaticky dostávat na vaše mailové adresy, ale musíte se do Školy OnLine přihlásit. Důležité informace obdržíte na mail, který jste použili při registraci a zároveň se zpráva objeví i ve ŠkoleOnline v části „zprávy“
13.   V případě nejasností a problémů při registraci nebo při přihlašování napište na zsklenci.foistova@seznam.cz
14.   Do Školy OnLine se zaregistrujte všichni co nejdříve!

Návod lze stáhnout  nebo vytisknout ve formátu PDF.

Nový školní řád platný od školního roku 2020/2021
V tomto školním roce vešel v platnost nový školní řád. Součástí školního řádu je i příloha Pravidla pro hodnocení. Z důvodu pokračující zhoršené epidemiologocké situace je součástí školního řádu i Nařizení ředitele školy pro školní rok 2020/2021.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina bude od školního roku 2020/ 2021 v normálním provozu. Ráno bude otevřena od 6.25 hod.
Do ranní družiny mohou děti přicházet do 7.15 hod., pak již musí čekat před školou do otevření školy v 7.35 hod.
Odpolední školní družina bude opět rozdělena do dvou oddělení - 1. oddělení 1. + 2. třída, 2. oddělení 3. - 5. třída.
Přihlášky dostanou děti ve středu 2. září a v případě zájmu vyplněné obratem přinesou zpět do školy.
Na středu 2. září budou mít děti lísteček, v kolik hodin budou z družiny odcházet.

Pokyny k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče,
 
blíží se začátek nového školního roku a s ním přijdou i v naší škole některé novinky.
1. Od 1. září bude nová elektronická žákovská knížka.  Zpráva přes současnou žákovskou knížku je nyní poslední.  Informace o postupu pro přihlášení do nové el. ŽK dostanou žáci a rodiče v průběhu prvního týdne školního roku. Zprávy nebudou rodiče již dostávat automaticky mailem.
2. Zahájení školního roku v úterý 1. září proběhne stejně jako jindy…Třídní učitelé si budou chodit pro třídy před školu. Jako poslední půjdou prvňáčci a doprovodit je mohou i rodiče. Použití roušek je dobrovolné.
3. Pro všechny třídy budou ve čtvrtek 3. září od 15 hod třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s dalšími důležitými informacemi.  Na schůzky přijdou rodiče v rouškách.
4. Došlo také k úpravě začátku vyučování, který je posunutý na 8.00 hod.
5. Pro školáky nejsou roušky ve škole povinné, ale každý žák bude mít preventivně v aktovce v igelitovém sáčku roušku pro případ náhlých zdravotních potíží.
6. Sledujte webové stránky školy, kde najdete vše podstatné a důležité.
Mgr. Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy
Projekt - Učíme se pro budoucnost
 
KLASIFIKACE ŽÁKA V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA
 
Vzhledem k tomu, že za II. pololetí školního roku 2018/2019 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu. Důvody nemožnosti provedení klasifikace u některých žáků v předmětu Tělesná výchova:
 
1) Nedostatečný počet známek potřebných k provedení klasifikace žáka za  pololetí školního roku .
 
2) Neaktivní účast při hodinách tělesné výchovy (časté necvičení - neplnění zadaných úkolů).
 
Aktivní účastí žáka při hodinách tělesné výchovy se rozumí vykonávání zadaných cvičení, rozhodující je především snaha a následně předvedené výkony.
 
Vyučovaný předmět Tělesná výchova patří do skupiny povinných předmětů vyučovaných základní školou. Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy vždy 2 hodiny týdně. Vzhledem k tomu, že vyučovaný předmět Tělesná výchova je pro všechny žáky 1. – 9. ročníku povinný v rozsahu 2 hodiny týdně, vztahují se na něj pravidla klasifikace tak, jak je stanoveno Klasifikačním řádem Masarykovy ZŠ. S obsahem Klasifikačního řádu Masarykovy ZŠ se mohou žáci, jejich zákonní zástupci a další zájemci seznámit na webových stránkách školy, v ředitelně školy či sborovně. V Klasifikačním řádu je uvedeno, že: „Žák 1. - 9. roč. musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (mimo předmětů Vv, Tv, Pč). Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Klasifikační řád rovněž uvádí, že: „Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.“

 
Podmínky výuky předmětu Tělesná výchova
 
1) Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny, musí k tomu mít vážný důvod. Za vážný důvod nelze pokládat zapomenutý cvičební úbor (oděv – tričko, tepláky, kraťasy, sportovní obuv – do tělocvičny, na ven), neboť je povinností každého žáka být na hodiny tělesné výchovy takto vybaven. Každý vážný důvod k neaktivní účasti žáka na 2 hodině tělesné výchovy musí být doložen písemnou omluvenkou od zákonného zástupce žáka. Písemnými omluvenkami od zákonného zástupce žáka nelze řešit dlouhodobé omlouvání žáka z tohoto předmětu.
 
2) V případě, že se žák bezdůvodně nebude aktivně účastnit hodin tělesné výchovy, může být vyučujícím hodnocen za to, že aktivně neplní zadané úkoly či neplní a nerespektuje pokyny vyučujícího.
 
3) Žák má 2x za pololetí možnost aktivně se neúčastnit při hodinách tělesné výchovy z důvodu zapomenutého cvičebního úboru. Žák bez řádného cvičebního úboru (týká se i obuvi!) se v rámci bezpečnostních opatření nemůže aktivně účastnit hodiny tělesné výchovy.
 
4) V případě, že vyučující nebude mít k provedení klasifikace žáka v předmětu tělesná výchova potřebný počet známek i přesto, že byl žák na hodinách tělesné výchovy přítomen, bude mu stanoven termín, ve kterém bude z učiva přezkoušen.
 
5) Pokud žák nebude moci být z předmětu tělesná výchova klasifikován, bude z tohoto předmětu klasifikován stupněm 5 či nedostatečně (dle stupně školy).
 
6) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. (§50, odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb. – Školský zákon). Pokud má žák závažný důvod k dlouhodobé omluvě z hodin tělesné výchovy, potom musí být takové uvolnění z hodin tělesné výchovy doloženo pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem.
 
Pohyb alespoň v rámci tělesné výchovy je základní podmínkou zdravého rozvoje dětí. Proto škola dává přednost hodnocení žáků na základě jejich snahy a aktivity při tělesné výchově, nikoliv na základě plnění výkonnostních limitů. Pokud toto opatření nebude žáky pozitivně přijímáno a jejich přístup k hodinám tělesné výchovy se nezlepší, bude muset škola hledat jiná řešení, jak v souladu s platnými legislativními předpisy aktivně vyučovat tělesnou výchovu.

Vyjádření k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem spravuje internetové stránky vlastními silami a přístup zabezepečuje serverový správce se kterým je  řádně uzavřena smlouva. Stránky jsou tvořeny zejména pro zobrazení v PC nebo notebooku v domácím prostředí, ale umožňují bezproblémové zobrazení i v mobilních zařízeních jako tablet nebo chytrý telefon. Přístup je zabezpečen 24 hodnin denně po celý kalendářní rok s vyjímkou poruchy na straně serverového správce.
Obsah stránek splňuje zásady GDPR a je chráněn proti snadnému zkopírování s vyjímkou souborů k tomu určeným.

PLÁN KONZULTAČNÍCH HODIN
Pro případné konzultace s vyučuijícími prosíme využívat čas k tomu určený v plánu konzultačních hodin nebo domluvit termín telefonicky s vyučujícím předem (sborovna 379 794 212).


ředitelka základní školy: 379 794 406, mob.: 602 689 448
    zástupkyně ředitele : 379 794 406, mob.: 602 687 695
ekonomka školy: 379 794 406,     školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326      školní jídelna: 379 794 336


GDPR
VT
DOKUMENTY
Návrat na obsah