AKTUALITY - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AKTUALITY

Archiv > 2015/2016 > Školní rok 2015/16

3.5.2016

Naši čtvrťáci a páťáci na fotbalovém turnaji bronzoví

V pátek 29.dubna se uskutečnil 19.ročník okresního kola McDonald's Cupu v minikopané. Žáci naší školy Petr Volfík, Willian Steinberger, Jakub Bointner, Albert Skala, Šimon Knopp, Barbora Mifková a Adéla Votrubová získali v tomto turnaji Výborné třetí místo.
Jmenovaní fotbalisté byli dekorování bronzovými medailemi a pohárem.
Poděkování patří p. Hedvice Mifkové, která nám zajistila drezy od TJ Spartak Klenčí a účastnila e turnaje s našimi žáky.
H.Váchalová, uč. ZŠ

3.5..2016

Naši mladí cyklisté nejlepší v okresní soutěži

Ve čtvrtek 28.dubna se konala dopravní soutěž mladých cyklistů. Naše družstvo ve složení :
Sláva Mathuaser
Michal kapic
Eliška Johánková
Alžběta Krumlová
tuto soutěž vyhrálo a vybojovalo si postup do krajského kola, které se uskuteční 23. a 24.května v Plzni a Melchiorově Huti.
Soutěžící prokázali velmi dobré znalosti pravidel silničního provozu a praktické provedení poskytnutí první pomoci.
Blahopřejeme
H. Váchalová, uč. ZŠ

 

Štafetový pohár

V úterý 19.dubna se uskutečnilo okresní kolo Štafetového poháru. Žáci 1.stupně naší školy  obsadili pěkné 5.místo.
Závodníkům blahopřejeme a do dalších závodů přejeme hodně úspěchů.

Ve škole proběhl Masopust.

V pátek 12.2.2016 proběhl v rámci projektového dne ve škole Masopust. Projektový den byl zaměřen na lidové tradice, a proto že je únor, byl vybrán Masopust. 6áci mohli přijít v maskách, seznamovali se s historií tohoto svátku a poté proběhl maškarní rej v tělocvičně školy.

Po té jsme prošli průvodem k mateřké školce, kde jsme se představili našim školkáčkům. Zastávka proběhla i před úřadem městyse, kde se žáci předvedli starostovi městyse Ing. et Ing. Janu Bozděchovi, Ph.D.
Průvod končil na školním pozemku, kde byl masopust dle tradice zabit utopením.


Video z masopustního reje v tělocvičně školy

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem,
okres Domažlice, příspěvková organizace
345 34 Klenčí pod Čerchovem 207


             
   V Klenčí pod Čerchovem 1.2.2016

ROZHODNUTÍ


Základní škola, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:j e    p ř i j a t


od školního roku 2016/2017
k základnímu vzdělávání v základní škole,
jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem


Odůvodnění:
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podali
dne  29.1.2015  prostřednictvím svého zákonného zástupce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí
k základnímu vzdělávání.
 

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání
se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 
        Mgr. Jarmila Nováková
               ředitelka školy 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky