Elektronická ŽK - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Elektronická ŽK

Základní informace

Elektronická žákovská knížka umožňuje aktivní kontakt a spolupráci rodič-učitel. Námi zvolená forma elektronické žákovské knížky umožňuje přístup z jakéhokoliv počítače zapojeného na internet. Stačí pouze zadat příslušné přihlašovací údaje - jméno a heslo. Po přihlášení budete podobně jako např. u elektronického bankovnictví přesměrování na zabezpečený (kódovaný) internetový portál se zvýšenou odolností proti možnému proniknutí z venku.
Elektronická žákovská knížka umožňuje mimo jiné :

- sledovat chování žáků - Chování studentů - žákovská knížka
- komunikace rodič- učitel- Sdělení studentům, rodičům - žákovská knížka, odpovědi od rodičů
- sledování studijních výsledků - Hodnocení studentů - žákovská knížka včetně váženého průměru
- zmeškané hodiny včetně možnosti zapsání omluvenky - Absence studentů - žákovská knížka
- možnost odhlášení obědů
- Správa a administrace obědů

Možnosti přístupu
Po zadání e-majlové adresy:
http://moje.i-zakovska.cz/nase-zsklenci/ nebo odklepnutím obrázku žákovské knížkyv záhlaví stránek školy budete přesměrování na elektronickou žákovskou knížku a budou po vás vyžádovány přihlašovací údaje.

Pravděpodobně se na některých internetových prohlížečích (např. internet explorer) nezobrazuje v záhlaví obrázek žákovské knižky, ale jen symbol pacička, který otevře elektronickou žákovskou knížku. Chyba je ppod. v prohlížeči, nepodařilo se mi zjistit chybu v zápisu stránky.
 
   

Po přihlášení jako žák  tzv. "žákovským heslem", bude možné pouze prohlížení zapsaných údajů.
Po přihlášení jako rodič tzv. "rodičovským heslem", bude možná aktivní komunikace rodič-učitel včetně např. omluvení žáka, odhlášení obědů a podobně.

Fungování elektronické žákovské knížky

Jelikož se jedná o novou věc nejen pro Vás rodiče, ale i pro nás učitele a ostatní pověřené pracovníky školy, rozhodlo vedení školy, že ve druhém pololetí školního roku 2014/2015 budou souběžně fungovat obě verze žákovských knížek tj. současná papírová forma a paralerně elektronická forma. V té budou nejdříve zapisovány známky a hodnocení žáků, postupně i absence a omlouvání žáků. Po dohodě s vedoucí stravování i odhlašování obědů. O všech dalších možnostech budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.
Případné nesrovnalosti, nefunkčnosti, dotazy k žákovské knížce, požádání o nové heslo apod. se prosím obracejte na správce elektronické žákoské knížky formou e-majlu na adresu:

zsklenci.bradacova@seznam.cz

zsklenci.schlesinger@seznam.cz

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky