Hlavní dokumenty - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hlavní dokumenty

Tiskopis  Žádost o uvolnění žáka během výuky
   Pokud je rodiči nebo zákonými zástupci požadováno uvolnění žáka běhwm výuky je nutné vytisknout a vyplnit předložený formulář, který je ke stažení ve forme dokumentu
docx (MS WORD) nebo ve formě PDF (ACROBAT READER)

Tiskopisy přihlášek na střední školu

   
Od školního roku 2016/2017 jsou v platnosti nové tiskopisy pro přihlášení žáků na střední školu nebo učiliště. Tyto dokumenty lze najít na stránkách ministertva školství nebo si je stáhnout z našich stránek. K dispozici je přihláška na sš(xlsx). Ve formátu xlsx můžete přihlášku před vytištěním v počítači v progamu excel otevřít a vyplnit ještě před tiskem. Upozorňujeme, že na něktrých počítačích může dojít k rozhození formátu.

Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program
   Mezi základní dokumenty školy patří Školní vzdělávací program (ŠVP), který zpracovává každá škola. Tento dokument vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP), který je vydáván ministerstvem školství a je závazný pro všechny školy.
Náš školní vzdělávací program je k nahlédnutí zde.

Školní řád
   Další ze základních dokumentů školy je školní řád (ke stažení), se kterým jsou žáci seznamováni na začátku každého školního roku. Školní řád udává, jakým způsobem se mají žáci chovat ve škole, způsoby omluvy nepřítomnosti, způsoby klasifikace. Tento školní řád je závazným dokumentem pro všechny žáky i učitele. Prohlédnout si jej můžete i zde.

Pravidla pro hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení žáků jsou v dokumentu Pravidla pro hodnocení žáků (ke stažení) nebo pro k zhlédnutí zde.

Školní družina
  

Školni družina je provozovana dle vnitřního řádu.
Činnost školní družiny se řídí vlastním vzdělávacím programem.  Přijatí žáci 201
5/2016
Seznam přijatých žáků.pdf

Minimální preventivní program
Formát pdf
Formát doc

Projekty
Recyklohraní. pdf

Kroužky
Nabídka kroužků. pdf

Zaměstnanci školy
Seznam zaměstnanců. pdf


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky