OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace, IČ 60610484, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, dětí, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, potom taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování škola provádí jen výjimečně.


Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- na přenositelnost údajů
 
Subjekty údajů se mohou obracet na školu v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu také  za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


K uplatnění práv je možné se obracet prostřednictvím:

- datové schránky, ID: zsvkmut
- emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese:
zakladni.skola@zsklenci.cz
- poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem 207, 345 34
- osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem 207, 345 34

Jmenovaným pověřencem pro školu je Richard Kamas, email: r.kamas@seznam.cz


ředitelka základní školy, zástupkyně ředitele, ekonomka školy: 379 794 406
školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326     školní jídelna: 379 794 336

eŽK
GDPR
VT
DOKUMENT
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky