Pro rodiče, žáky - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pro rodiče, žáky

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY
Pokud je rodiči nebo zákonými zástupci požadováno uvolnění žáka během dne výuky, je nutné vytisknout a vyplnit tento formulář (stáhnout PDF).
Uvolnění žáka z výuky na více než 2 dny (stáhnout PDF nebo doc)

ŽÁDOST O VZDĚLÁVÁNÍ PODLE IVP
Žádost o vzdělávání podle IVP (stáhnout PDF)

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU NEBO UČILIŠTĚ
Tyto dokumenty lze najít na stránkách ministertva školství nebo si je stáhnout z našich stránek. K dispozici je přihláška na SŠ (PDF) nebo přihláška na SŠ (xlsx). Ve formátu xlsx můžete přihlášku před vytištěním v počítači v progamu excel otevřít a vyplnit ještě před tiskem. Upozorňujeme, že na některých počítačích může dojít k rozhození formátu.


ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád (stáhnout PDF), se kterým jsou žáci seznamováni na začátku každého školního roku. Školní řád udává, jakým způsobem se mají žáci chovat ve škole, způsoby omluvy nepřítomnosti, způsoby klasifikace. Tento školní řád je závazným dokumentem pro všechny žáky i učitele.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mezi základní dokumenty školy patří Školní vzdělávací program (stáhnout PDF), který zpracovává každá škola.


PRAVIDLA PRO  HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Pravidla hodnocení žáků (stáhnout PDF).


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je provozována dle vnitřního řádu (stáhnout PDF).

Činnost školní družiny se řídí vlastním vzdělávacím programem (stáhnout PDF).  


VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Přírodovědná praktika, výpočetní technika, sportovní hry pro dívky a pro chlapce, konverzace v německém jazyce, korespondence
Infomace o jednotlivých přemětech naleznete zde.

ŽÁDOST O PROUDLOUŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Prodloužení školní docházky (stáhnout PDF nebo doc)


ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Elektronická žákovská knížka umožňuje aktivní kontakt a spolupráci rodič-učitel. Námi zvolená forma elektronické žákovské knížky umožňuje přístup z jakéhokoliv počítače zapojeného na internet. Stačí pouze zadat příslušné přihlašovací údaje - jméno a heslo. Po přihlášení budete podobně jako např. u elektronického bankovnictví přesměrování na zabezpečený (kódovaný) internetový portál se zvýšenou odolností proti možnému proniknutí z venku. Žák po přihlášení vidí pouze své hodnocení. Rodič vidí všechny své děti ve škole, jejich hodnocení a je možná komunikace rodič-učitel včetně omluvení žáka apod.


Elektronická žákovská knížka umožňuje mimo jiné:

- sledovat chování žáků - Chování studentů - žákovská knížka
- komunikace rodič-učitel - Sdělení studentům, rodičům - žákovská knížka, odpovědi od rodičů
- sledování studijních výsledků - Hodnocení studentů - žákovská knížka včetně váženého průměru

"Jak se přihlásím?"
Po zadání e-mailové adresy: http://moje.i-zakovska.cz/nase-zsklenci/ nebo odklepnutím obrázku počítače "eŽK" dole vlevo na stránce, budete přesměrování na elektronickou žákovskou knížku a budou po vás vyžádovány přihlašovací údaje, které jste obdržely emailem nebo na začátku školního roku písemně.

"Nefunguje mi elektronická žákovská."
V případné nesrovnalosti, nefunkčnosti, dotazy k žákovské knížce, požádání o nové heslo apod. se prosím obracejte na správce elektronické žákoské knížky formou e-mailu na adresu:

zsklenci.schlesinger@seznam.cz


Pokud nemáte údaje vůbec, prosím do emailu napište své jméno, příjmení a který žák naší školy k Vám patří.

ředitelka základní školy, zástupkyně ředitele, ekonomka školy: 379 794 406
školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326     školní jídelna: 379 794 336

eŽK
GDPR
VT
DOKUMENT
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky