Pro rodiče, žáky - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Kontakty na učitele
Přejít na obsah

Pro rodiče, žáky

Povinně volitelné předměty školní rok 2020/2021
Milí žáci a žákyně, vážení rodiče!
Také v příštím školním roce se budou vyučovat povinně volitelné předměty. Žáci mají možnost se přihlásit na základě nabídky - vyberou si buď jeden dvouhodinový předmět nebo dva jednohodinové v určené kombinaci.  Přihlášku s nabídkou najdete zde : Přihláška.docx ( Přihláška.pdf).
Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na zsklenci.foistova@seznam.cz nebo ji můžete vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy. Termín odevzdání je 10. 6. 2020. Kdo by měl problém s vytištěním přihlášky, vyzvedne si ji ve škole během příštího týdne kterýkoliv den dopoledne. V případě neodevzdání přihlášky ve stanoveném termínu bude žákovi předmět přidělen.

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY
Pokud je rodiči nebo zákonými zástupci požadováno uvolnění žáka během dne výuky, je nutné vytisknout a vyplnit tento formulář (stáhnout PDF).
Uvolnění žáka z výuky na více než 2 dny (stáhnout PDF nebo doc)

ŽÁDOST O VZDĚLÁVÁNÍ PODLE IVP
Žádost o vzdělávání podle IVP (stáhnout PDF)

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU NEBO UČILIŠTĚ
Tyto dokumenty lze najít na stránkách ministertva školství nebo si je stáhnout z našich stránek. K dispozici je přihláška na SŠ (PDF) nebo přihláška na SŠ (xlsx). Ve formátu xlsx můžete přihlášku před vytištěním v počítači v progamu excel otevřít a vyplnit ještě před tiskem. Upozorňujeme, že na některých počítačích může dojít k rozhození formátu.


ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád (stáhnout PDF), se kterým jsou žáci seznamováni na začátku každého školního roku. Školní řád udává, jakým způsobem se mají žáci chovat ve škole, způsoby omluvy nepřítomnosti, způsoby klasifikace. Tento školní řád je závazným dokumentem pro všechny žáky i učitele.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mezi základní dokumenty školy patří Školní vzdělávací program (stáhnout PDF), který zpracovává každá škola.


PRAVIDLA PRO  HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Pravidla hodnocení žáků (stáhnout PDF).


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je provozována dle vnitřního řádu (stáhnout PDF).

Činnost školní družiny se řídí vlastním vzdělávacím programem (stáhnout PDF).  ŽÁDOST O PROUDLOUŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Prodloužení školní docházky (stáhnout PDF nebo doc)
ředitelka základní školy: 379 794 406, mob.: 602 689 448
    zástupkyně ředitele : 379 794 406, mob.: 602 687 695
ekonomka školy: 379 794 406,     školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326      školní jídelna: 379 794 336


GDPR
VT
DOKUMENTY
Návrat na obsah