Pro rodiče a žáky - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pro rodiče a žáky

Dokumenty, které by se mohly hodit žákům nebo jejich rodičům:


Volitelné předměty
  Každý žák od 7. ročníku si musí zvolit některý z volitelných předmětů v takovém rozsahu, aby jejich časová dotace
byla celkem 2 vyučovací hodiny. Z jakých předmětů lze volit Vám pomůže vybrat následující dokument
volitelné předmety (docx) nebo stejný dokument ve formátu pdf volitelné předměty (pdf)


Přihláška ke studiu na střední škole - tiskopisy
   
Od školního roku 2014/2015 jsou v platnosti nové tiskopisy pro přihlášení žáků na střední školu nebo učiliště. Tyto dokumenty lze najít na stránkách ministertva školství nebo si je stáhnout z našich stránek. K dispozici je přihláška na sš (pdf)nebo přihláška na sš (xlsx). Ve formátu xlsx můžete přihlášku před vytištěním v počítači v progamu excel otevřít a vyplnit ještě před tiskem. Upozorňujeme, že na něktrých počítačích může dojít k rozhození formátu. V tomto případě je nutné použít přihlášku ve formě pdf.

Tiskopis  Žádost o uvolnění žáka během výuky
   Pokud je rodiči nebo zákonými zástupci požadováno uvolnění žáka běhwm výuky je nutné vytisknout a vyplnit předložený formulář, který je ke stažení ve forme dokumentu
docx(MS WORD) nebo ve formě PDF (ACROBAT READER)

Žádost o ...
Prodloužení školní docházky.pdf
Prodloužení školní docházky.docx

Uvolnění žáka z výuky vicedenní.doc
Uvolnění žáka z výuky vícedenní.pdf
Žádost o vzdělávání podle IVP.pdf


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky