projekt EU - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

projekt EU


O projektu Zajímavější škola

Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost".
Na naší škole je realizován projekt "Zajímavější škola".
Je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky a probíhá od 1. 2. 2011 do 31. 7. 2013.

Projekt je zaměřen na tyto klíčové aktivity:
- Individualizace výuky za účelem zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků
  Žáci jsou formou individualizace v rámci skupinové výuky vedeni k rozvoji čtenářských dovedností, k efektivnímu vyhledávání a kritickému vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi.
- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  V rámci této klíčové aktivity jsou žáci vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů, jež souvisejí se zvyšováním kvality výuky a směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
- Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti
  Klíčová aktivita podporuje profesní a odborný růst pedagogů prostřednictvím vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem vedoucích k těmto dovednostem.
- Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků
  Cílem aktivity je zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků jako důsledku metodického vzdělávání pedagogických pracovníků.
- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Tato klíčová aktivita se zaměřuje na využití digitálních učebních materiálů v předmětech prvouka, matematika, zeměpis, přírodopis, fyzika a výtvarná výchova. V rámci její realizace jsou využívány moderní trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů za použití digitálních technologií.

V rámci projektu byly vytvořeny digitální učební materiály, jejich seznam je v příloze. (docx nebo pdf)
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky