Školní rok 2013/14 - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní rok 2013/14

Archiv > 2013/2014


Zahájení školního roku

Tak jsme se všichni dočkali. Z důvodu rekonstrukce začal školní rok na naší škole o týden později. Starší žáci tuto změnu přijali většinou s radostí, že se jim prázdniny a doba lenošení o týden prodlužuje, ti mladší a zejména prvňáčci se na školu těšili o trochu déle.
Protože rekonstrukce silnice před budovou školy nebyla ještě dokončena, byli žáci a rodiče naváděni do školy hlídkami učitelů.
Jak je dobrým zvykem, žáky a žákyně prvního ročníku přivítal starosta městyse Klenčí pod Čerchovem pan Karel Smutný a paní ředitelka Mgr. Jarmila Nováková.
Pak už se prvňáčků ujala jejich nová paní učitelka Mgr. Lucie Smazalová. Provedla žáky po škole, aby jim vše co budou potřebovat ukázala.
A jak to vypadalo se můžete podívat ve fotogalerii.

Celoroční školní projekt

Celoškolní projekt tohoto školního roku nese název „Země není jen na jedno použití aneb člověk součástí přírody“.
Úkolem projektu je, aby  děti v běžném denním životě poznali, jak je důležité třídit odpad, proč se škola a i samotní žáci zapojují do sběru baterií, starých elektrických spotřebičů, alobalu. Měli by si uvědomit, že jim to přináší nejen mnohá vítězství , ale i hlubší dosah na životní prostředí  a přírodu jako takovou.
Na mnohých vycházkách, turistických akcí pozorují a diskutují o těchto problémech sami osobně. Různými exkurzemi a naučnými programy o přírodě a cizích zemích se také dovídají mnohé zajímavosti důležité k této problematice.
Chceme žákům ukázat, že není možné,  aby člověk byl lhostejný k životu na naší planetě.

září

 • Dne 10. září 2013 se 26 žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo v Domažlicích Atletické ligy. Akce se zúčastnilo 35 atletů.

Výsledky:
David Lorenz z 9. A vyhrál běh na 60 m ve skupině straších žáků
Jindřich Baar z 9. B získal bronzovou medaili v běhu na 1500 m.
Celkově naše škola ve straších žácích obdržela krásné 3. místo mezi zúčastněnými školami z domažlického okresu
Žáci 4. a 5. třídy se 12. 9.2013 pod vedením p. Junga seznámili s teorií jízdy na kole a bezpečném pohybu na vozovce. Teoretické znalosti si v praxi vyzkoušeli v pátek 27. 9. 2013 na dopravním hřišti.

 • 23. 9. 2013 proběhl na naší škole v důsledku výpadku elektrického proudu turistický den.

Mladší žáci (6. -7. třída) 25. 9. 2013 poměřili své síly se svými spolužáky z okolních škol v dalším kole Atletické ligy.
Výsledky:
Tomáš Cuhra z 8. B získal 3. místo v běhu na 60 m a vyhrál běh na 1000 m
Tereza Prokšová ze 7. B vyhrála běh na 60 m.
Lejla Racipiová ze 7. A byla třetí ve skoku vysokém.
Tina Kohoutová ze 7. A získala bronz v hodu míčkem.
Celkově skončilo družstvo mladších dívek na krásném třetím místě a v celkovém součtu i s družstvem hochů skončila ZŠ Klenčí pod Čerchovem na 5. místě z 10 škol v okrese Domažlice
Po dvou kolech atletické ligy zůstává naše škola na čtvrtém místě. Na jaře nás čeká další kolo.

říjen

 • 2. 10. 2013 naše škola pořádala okresní kolo v přespolním běhu v Domažlicích. Celkově se akce zúčastnilo přes 200 žáků ze základních a středních škol na domažlickém okrese.

 • Starší žáci se zúčastnili 3. 10 2013 fotbalového Coca Cola cupu. Přes veškeré nasazení jsme o jeden bod nepostoupili ze skupiny.

 • V říjnu pořádala naše škola pro žáky 6. a 7. tříd adaptační pobyt v Caparticích.

 • Třída 9. B  vyjela dne 22. 10. 2013 do technického muzea v Praze.

 • Celý první stupeň se společně vypravil 22. 10. 2013 na skládku tříděného odpadu v Klečí pod Čerchovem, kde se žáci seznámili s tím, jak se vlastně odpad třídí, i jak vypadají barevné kontejnery k uchovávání tříděného materiálu.

 • Žáci devátých ročníků musí řešit své budoucí povolání, a proto se společně rozhodli navštívit 24. 10. 2013 v domažlickém MKS burzu škol. Představeny byly učební i studijní obory odborných učilišť, či středních škol v Plzeňském kraji.


listopad

 • Dne 6. 11. 2013 se starší žáci účastnili okresního florbalového turnaje pod vedením pí. uč. Foistové.

 • V rámci projektu společnosti Člověk v tísni se žáci 9. tříd  8. 11. 2013 účastnili akce „Jeden svět na školách.“ Letošní ročník byl zaměřen na roli studentů vysokých škol v době po srpnu 1968. Po přednášce o problematice moderních dějin a zhlédnutí filmu Deset bodů, následovala beseda s pamětníky p. Hezkým a p. Knížkem, kteří žákům vyprávěli své životní osudy.

 • Mladší dívky se 14. 11. 2013 utkaly v rámci Orion Florbal Cupu se svými soupeřkami z okolních škol a skončily na krásném 2. místě.  

 • Dne 15. 11. 2013 porovnávalo 14 žáků osmých a devátých tříd své vědomosti z hodin přírodopisu v soutěži Přírodovědný klokan.

Výsledky:
1. Místo
Tomáš Cuhra (8. B)
2.-3. místo
Robert Leeder (9.A)
2.-3. místo  - Marina Kokaislová (9.A)

 • Projekt Láska ano, děti ještě ne, žáky 8. ročníků velmi zaujal ve středu 20. 11. 2013. Mladý pan doktor sklidil zejména mezi žákyněmi velký úspěch.

 • Žáci 6. a 7. tříd změřili se svými vrstevníky síly ve florbalu v Horšovském Týně 20.11 2013. Bohužel nepostoupili ze skupiny.

 • Páté až deváté třídy ZŠ Klečí pod Čerchovem zhlédly dne 28. 11. 2013 výukový pořád časopisu Koktejl s názvem Madagaskar. Šesté třídy navíc odjely již ráno do Galerie bratří Špilarů, kde kromě klasických děl viděly i ukázky moderního umění.


prosinec

 • 3. 12. se naše škola vydala za kulturou do plzeňského divadla J.K. Tyla na muzikálové představení Noc na Karlštejně.

 • Žáci čtvrté třídy navštívili 6. 12. 2013  Muzeum Chodska s expozicí   Les v zimě. Pod vedením mluvčí Policie ČR Mgr. Dagmar Brožové se podívali i na policejní stanici, kde si mohli prohlédnout celu předběžného zadržení, která mnohé zbavila chuti zlobit. Seznámili se i s vybavením policejního automobilu a všechny zaujala i zbraň, kterou policisté používají při zásazích proti zločinu.

 • V rámci sportovního vyžití uspořádala naše škola pro žáky pátých až devátých tříd již tradiční Vánoční laťku. 58 žáků z prvního i druhého stupně změřilo své síly ve skoku do výšky.

Výsledky:
V kategorii nejmladších žáků (4. a 5. třída) z dívek zvítězila Klára Prokšová a z hochů Robert Baláž.
Mladší žáci (6. a 7. třída)
Dívky
1. místo -  Lejla Racipiová (7.A)
2. místo
Daniela Karasová (7.B)
3. místo
Dominika Marková (7.A)
Hoši
1. místo
Petr Sazama (6.B)
2. místo
Marek Durda (6.A)
3. místo
Erik Suja (6.B)
Straší žáci (8. a 9. Třída)
Dívky
1. místo
Kateřina Benešová (9.A)
2. místo
Michaela Baarová (9.B)
3. místo
Jaroslava Weberová (8.A)
Hoši
1. místo
Marek Schrödel (9.A)
2. místo
Jakub Strnad (9.A)
3. místo
Zdeněk Staš (9.A)

 • Dne 13. 12. 2013 vyrazilo 21 žáků za doprovodu pí. uč. Váchalové na hokejové utkání do Plzně. Na zápas HC Škoda Plzeň versus Ocelárny Třinec.

 • Za pomoci Jakuba Jansy z Klubu Fontána Domažlice proběhla dne 16. 12. 2013 v devátých třídách beseda o předsudcích.

 • Poslední školní den v kalendářním roce 2013 se v naší škole nesl v duchu Vánoc. Každý je trávil po svém někteří sportovně založení se zúčastnili florbalového turnaje, kreativci se vrhli na výrobu dárků při vánočních dílnách a vítězství chtiví žáci změřili své schopnosti při hraní deskových her různého typu.


leden

 • Krátce po návratu do školních lavic, již 9. 1. 2014, si 10 žáků, notně odpočatých po vánočních prázdninách, poměřili své znalosti ve školním kole olympiády z českého jazyka. Do okresního kola postoupily Anna Schöppelová a Marina Kokaislová.

 • 14. 1. 2013 se pro žáky devátých tříd konala beseda s mluvčí domažlické pobočky Policie ČR Mgr. Dagmar Brožovou, která shrnovala pravidla silničního provozu a následně radila mladým dívkám, jak se bezpečně pohybovat v prostředí nebezpečném - jakými jsou diskotéky, bary, temné parky a jiná zákoutí.

 • Hned následující den nemohla většina žáků dospat, neboť měla slíbenou návštěvu hudebně vzdělávacího programu, který se tento rok zaměřoval na rockovou hudbu a její vývoj v Čechách.

 • Dne 16. 1. 2014 se 17 žáků z šestých, sedmých a osmých tříd zúčastnilo matematické soutěže Pythagoriáda.


únor

 • 5.2. Žákyně devátého ročníku Martina Kokaislová a Denisa Vaňková reprezentovaly naši školu v okresním kole olympiády z anglického jazyka. Zde zaznamenaly úspěch v podobě čtvrtého a pátého místa. Gratulujeme!

 • Žáci od třetí do osmé třídy měli možnost přenést se do historie díky skupině historického šermu Perštejni. Ti si letos připravili program s názvem“ Přemyslovci na českém trůně“ a děti seznámily humornou formou s problematickým obdobím našich dějin . Kromě divadelních ukázek viděli žáci i souboje s historickými zbraněmi, které si směli i osahat. Závěr programu patřil otázkám zvídavých žáků, které aktéři rádi zodpověděli.

 • 6.2. Dnes proběhlo školní kolo biologické olympiády.  Na okresním kole olympiády z českého jazyka měla naše škola hned dvě reprezentantky: Martinu Kokaislovou a Annu Schöppelovou. Dívky v konkurenci obstály, Martina obsadila krásné třetí místo a zúčastní se krajského kola v Plzni.

 • 25.2.   První třída navštívila školkáčky a společně s nimi zhlédla divadelní představení“ O čistotné myšce“.

 • 26.2. 9. ročník absolvoval kurs první pomoci na Střední zdravotnické škole v Domažlicích. Na fotografie  z tohoto dopoledne plného informací se můžete podívat na stránce třídy 9.B.

 • 26.2. Na prvním stupni proběhla  beseda  s Hasičským záchranným sborem z Domažlic. Nejmladší žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí z běžného pracovního dne hasiče, a dokonce si vyzkoušeli i hasičský oblek.

 • 27.2. Dnes se naše mladší žákyně ze 7. ročníku zúčastnily okresního kola turnaje v košíkové, ze kterého přivezly krásné 5. místo. Gratulujeme. Na fotografie se můžete podívat ve fotogalerii.


březen

 • 11.3. Aby i malé děti věděly, že naše země slaví svátek, dostali prvňáci pozvání z MŠ na představení k tématu třídění odpadu.

 • Z důvodu výpadku elektrického proudu ve dnech 12. a 13. 3. nemohla v naší škole proběhnout výuka. Místo toho se žáci vydali na různé exkurze.    První stupeň odjel do Domažlic, na stanici hasičského záchranného sboru. Prohlédli si nejen stanici, ale poznali i vybavení hasičského vozu. Nejmladší žáci z 1. třídy navštívili také chovatelský kroužek na Gymnáziu J.Š. Baara. Krásný článek o tom, jak čtvrtá třída využila druhý volný den, si můžete přečíst na její internetové stránce.

 • Starší žákyně z osmých a devátých tříd odjely také do Domažlic, utkat se s okolními školami v košíkové. Dívky skončily předposlední, poté, co o jeden vítězný koš porazily družstvo ze ZŠ Komenského 17.

 • Děti ze 6 .ročníku a 7.A byly na policejní stanici. Naštěstí ne jako zadržení, ale pouze jako pozorovatelé. Měly možnost vidět celu předběžného zadržení, chovnou stanici i výcvikové centrum pro policejní psy. Další volný den odjely do Plzně, kde navštívily 3D planetáriu v Techmanii.  Na fotky z obou akcí se můžete podívat na stránkách tříd.

 • Třídu 7.B vzal jejich třídní učitel na turistický výlet. Cílem byla farma v Horšově. Druhý den byl věnován rovněž sportu. Nejprve turistice po městě Kdyně s cílem navštívit tamní muzeum a synagogu. Poté následovalo osvěžení se ve zdejším Centru vodní zábavy. Dojmy a fotografie z obou výletů najdete na stránkách třídy.

 • Osmáci měli rovněž napilno.  Po velmi zajímavé besedě na Úřadu práce v Domažlicích následoval turnaj v bowlingu. Výsledek zápasu i fotografie jsou ke zhlédnutí na stránkách třídy 8.B.

 • Dne 19. 3. se naši žáci společně s dalšími nadšenci utkali o to, kdo nejrychleji a nejpřesněji dokáže psát všemi deseti prsty na počítačové klávesnici. Konkurence byla obrovská, přesto v ní naši žáci dobře obstáli. Družstvo tvořili Barbora Beroušková, Sabina Šedová, Sára Sedláková, Daniel Horníček.

 • Žáci druhého stupně vzájemně poměřili své síly v početních dovednostech ve školním kole Matematického klokana. Výsledky si přečtěte zde. (proklik na dokument s výsledky měl by někde být v počítači, když visí na nástěnce)

 • 25.3. proběhlo na Gymnáziu J.Š. Baara okresní kolo biologické olympiády. Naši školu reprezentovali dva žáci. Podmínkou účasti byla domácí příprava a vypracování vlastního projektu.  Projekty dodáme + o čem byly

 • Dne 27.3. se  8. a 9. ročník vzájemně utkal v soutěži technických dovedností. Některé dvojice zaznamenaly velký úspěch a postoupily do krajského kola. Na fotografie z tohoto odpoledne se podívejte ve fotogalerii.


duben

 • 1.4. Žáci ze sedmého a devátého ročníku se zúčastnili v domažlickém kině Čakan vzdělávacího programu s názvem Mexiko záhada starých Mayů. Pořad připravila společnost Svět kolem nás a u žáků se setkal s velkým ohlasem. Fotografie jsou k vidění zde, na stránkách ve fotogalerii.

 • 3.4. Mladší žákyně ze sedmého ročníku reprezentovaly naši školu na okresní kolo v přehazované.       O tom, že reprezentovaly výborně, svědčí i pohár za třetí místo, který si z turnaje odvezly. Fotografie šťastného mužstva můžete zhlédnout ve fotogalerii.

 • 8.4. třída 9.A odjela na exkurzi do ČNB a do expozic minerálů a zkamenělin“ Geosvět“, v Praze na Vinohradech. O tom, jak se jim výlet líbil a co všem jim návštěva největšího bankovního ústavu v republice dala, si můžete přečíst na stránkách třídy 9.A  či v dalším čísle školního časopisu Echo.

 • 15.4. Dívčí družstvo naší školy obsadilo druhé místo na fotbalovém turnaji  ve Staňkově. Fotografie ze zápasu si prohlédněte ve fotogalerii.

 • Poslední školní den před velikonočními prázdninami si žáci naší školy náležitě užili. První stupeň pořádal již tradiční soutěž ve šplhu a žáci druhého stupně si mohli vybrat hned z několika aktivit: kreativní duše s šikovnými prsty se přihlásily na výtvarné dílny, sportovci, kteří se nezalekli zamračeného počasí, vyjeli na cyklostezku na in-line bruslích či kolech a milovníci fotbalu si v tělocvičně zahráli turnaj. Odpolední program byl ve znamení dopravní soutěže, kterou se svou třídou připravila pí. učitelka Váchalová. Své znalosti pravidel silničního provozu si mohli ověřit všichni žáci ze čtvrtých až osmých tříd. Jak si tento den naše škola užila? Na to se podívejte ve fotogalerii.

 • Ve čtvrtek 24.4. proběhlo okresní kolo dopravní soutěže. Družstvo ve složení mladších žáků (jmenovitě Vítek Mathauser, Erik Suja, Krála Kopčová, Barbora Kapicová) skončilo na  krásném  pátém místě. Starší žáci ve složení Vojtěch Janeš, Robert Leeder, Barbora Beroušková a Martina Kokaislová získali čtvrté místo. Žáci obdrželi krásné ceny.


květen

 • Žáci z osmého a šestého ročníku vyslechli besedu o kouření a jeho problematice, kterou pro ně připravila studentka gymnázia Kristýna Mašlová. Ta se problematikou kouření mladistvých zabývá ve své středoškolské odborné práci.  Článek z besedy a fotografie najdete na našem webu.

 • V pátek 9. 5. vyjely 6. ročníky a 7.A do nově otevřené Techmanie v Plzni. Jak se žákům v nově otevřeném technickém centru líbilo? To se můžete dočíst v novém Echu.

 • Ve stejný den vyrazila i 7.B pod vedením pana učitele Kuželky na turistickou vycházku na Čerchov.

 • V pondělí 12. 5. Navštívila žáky osmého ročníku mluvčí domažlického oddělení Policie ČR Dagmar Brožová. Poučila žáky o trestní odpovědnosti mladistvých, objasnila některé mýty ohledně užívání alkoholických nápojů či omamných látek a zodpovídala všechny zvídavé dotazy.

 • 13.5. měli žáci 5. třídy velmi nabitý program. Část z nich odjela na okresní kolo Pythagoriády a  zbytek s paní učitelkou Čiperovou porovnával své znalosti s okolními školami v soutěži Malý záchranář. Skončili jsme na krásném 5.místě.

 • Naši žáci měřili své síly i v atletice. Ve dnech 14. a 15. 5. se zúčastnili Poháru rozhlasu v Domažlicích. Mladší žákyně přivezly krásné 4. místo a družstvo chlapců i dívek ze starších žáků skončilo na 6. místě.

 • Někteří žáci z 8. ročníku odjeli dne 16. 5. Na SOU v Domažlicích. Společně s jinými žáky základních škol absolvovali tzv. sdílenou výuku, během které si mohli vyzkoušet práci v jednotlivých učebních oborech. Tato exkurze jim pomohla při výběru budoucího povolání.

 • Na prvního máje uspořádala naše škola pod vedením paní učitelky Váchalové společnou procházku rodičů s dětmi. Více se o projektu dozvíte v přiloženém článku.

 • 23.5. slavila celá škola Den země. Program připravila paní učitelka Řezníčková. První stupeň plnil nejrůznější úkoly, které si pro ně připravili deváťáci, druhý stupeň pracoval na školním pozemku, vyráběl ruční papír a v okolí Klenčí fotografoval přírodu. Jak prožívaly Den země jednotlivé třídy si můžete přečíst v nejnovějším Echu. Fotografie najdete ve fotogalerii.


červen

 • Dne 9.6. navštívil žáky prvního stupně pánové Strnad a Veber a přivezli jim ukázat svá včelstva. Žáci byli přednáškou nadšeni. Článek o této akci si můžete přečíst na stránkách Domažlického deníku.

   http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/jan-veber-predstavil-vceli-okenko-na-cestach-za-detmi-20140613.html

 • 4. a 5. třída dne 2.6. absolvovala praktický výcvik na dopravním hřišti. Žáci se seznámili s dopravními značkami a provozem na komunikacích.

 • Dne 18.6. uspořádala naše škola pro žáky z prvního stupně ze ZŠ Chodov a Postřekov sportovní den. Soutěžilo se v vytrvalostní štafetě, skoku z místa, hodu plným míčem a přetahu lanem. Velmi oblíbené byly zábavné soutěže, nejvíce skoky v pytlích. Na fotografie se podívejte v naší fotogalerii.

 • 27.6.2014 se s námi rozloučili žáci devátých ročníků a bylo jim slavnostně předáno vysvědčení v obřadní síni městyse Klenčí pod Čerchovem za účasti třídních učitelů, ředitelky školy a statosty městyse - viz fotogalerie

 


Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje realizuje projekt „Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje“. (reg. číslo CZ.1.07/1.1.30/01.0032)

Hlavním cílem projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o studium technicky zaměřených studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže řemeslných profesí.

Klíčovými aktivitami jsou ukázkové dny technických oborů a řemesel na zapojených SŠ a SOU Plzeňského kraje a soutěže technických dovedností pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ - zpracování projektů s pomocí moderní elektronické stavebnice.

Žáci a žákyně 9. tříd soutěžili ve dvojicích, prostřednictvím elektronické stavebnice Boffin 750 se zábavnou a atraktivní formou zorientovali v elektronice a úspěšně sestavili minimálně 2 - 4 projekty - elektrický obvod ovládaný spínačem, solární článek, FM přijímač a melodie spínaná elektretovým mikrofonem.

Dle postupu prací při sestavování projektů, rychlosti, funkčnosti a taktéž kvality zpracovaných výstupů vyhodnotili členové realizačního týmu ve spolupráci s vyučujícím fyziky nejúspěšnější soutěžní dvojici. Tito žáci se zúčastní finálových kol, která proběhnou dne 3. 6. 2014 na SOUE Plzeň.
Ve finále se setkají dvojice žáků ze 7 okresů Plzeňského kraje, kteří sestaví složitější varianty projektů a taktéž zodpoví formou počítačového testování soubor teoretických otázek. Nejlepší řešitelé budou vyhodnoceni součtem výsledků z praktické části a ze znalostního kvízu z fyziky.Májová vycházka se vydařila.


    Sváteční 1.květen si náramně užili někteří žáci, jejich rodiče,učitele i p.ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem. Vypravili jsme se do krásné jarní přírody v našem okolí.
   Z Klenčí jsme odjeli vlakem na Hadrovec,kde jsme si prohlédli technický unikát akvadukt náhonu Teplé Bystřice,následovala cesta na Babylon,odtud jsme pokračovali ke geologické zajímavosti- viklanu Čertův kámen.Tam nás žák 4.tř.Daniel Konšel seznámil s pověstí,která se k této lokalitě vztahuje.
    Naše kroky dále vedly na Pec,kde nás pan Riederer provedl dřevorubeckým muzeem a Eliška Johánková ze 4.tř.pověděla zajímavosti o kapli sv.Prokopa. Zde nás část skupiny opustila a ti nejzdatnější pokračovali na Výhledy,kde zhlédli nově postavenou kapličku sv.Vojtěcha a poobědvali v hotelu Výhledy.

     Akce se nám moc líbila a těšíme se na další podzimní vycházku.

H.Váchalová


Ze dne 6.5.2014

McDonalds cup

Ve středu 30.4. se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili fotbalové soutěže McDonalds cup.
Byli to: Matyáš Mašek, Roman Kulík, Richard Prokš, Klára Prokšová, David Šindelář, Michal Pilmajer, Rostislav Beneš, Bruno Kubec, Jan Řezníček, Dominik Sazama, který získal diplom za nejlepšího brankáře, Lukáš Chmelík a trenérky ze 7.B Tereza Prokšová a Martina Kulíková.
Získali jsme 4. místo, diplom za nejlepšího brankáře, který získal Dominik Sazama a 1. místo ve štafetě.
Zbývající obrázky jsou ve fotogalerii McDonalds cup. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky