Školní rok 2017/18 - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní rok 2017/18

Změna placení stravného

Od nového školního roku lze platit stravné žáků pouze bezhotovostně inkasem z účtu.. Dochází také ke změně placení stravného z doplatkového /placení zpětně za minulý měsíc / na zálohový /předem na budoucí měsíc/.
To znamená, že v měsíci červenci proběhnou inkasa stravného za měsíc červen 2018 a v srpnu v týdnu 27.8. - 31.8. proběhnou inkasa stravného na měsíc září 2018. Odhlášené obědy budou odečteny v dalším měsíci. Veškeré pohledávky musí být k 1.9.2018 uhrazeny!
K vytištění ve formátu pdf

Klenčí p.Č. 20.6.2018 Nohavcová Helena, vedoucí stravování


Upozornění pro rodiče,kteří mají účet u České spořitelny!!!!!

Z důvodů rušení sběrných účtů Českou spořitelnou,žádáme rodiče,aby si zajistili v období od 16.7. do 24.8. 2018 nový souhlas k inkasu ve
prospěch účtu 0762620329 kód banky 0800 .

K vytištění ve formátu pdf

Klenčí p.Č. 20.6.2018 Nohavcová Helena, vedoucí stravování


INFORMACE PRO RODIČE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace, IČ 60610484, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, dětí, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, potom taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování škola provádí jen výjimečně.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- na přenositelnost údajů
 
Subjekty údajů se mohou obracet na školu v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu také  za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

K uplatnění práv je možné se obracet prostřednictvím:

- datové schránky, ID: zsvkmut
- emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese:   
  zakladni.skola@zsklenci.cz
- poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod
 Čerchovem 207, 345 34
- osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod
 Čerchovem 207

Jmenovaným pověřencem pro školu je Richard Kamas, email: r.kamas@seznam.cz


Dopravní soutěž.


  Ve čtvrtek 26. dubna se žáci naší školy zúčastnili  okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Domažlicích.

 Na základě výsledků jízdy zručnosti a znalosti pravidel silničníhop provozu v kategorii mladších žáků byli nominováni do okresní soutěže tito žáci
a žákyně: Natálie Zelenková a František Škultéty z 5.třídy a Marie Řezníčková a Daniel Knopp ze 6.třídy. Jmenovaní obsadili 6.místo.
 Starší kategorii reprezentovali :Vít Svoboda ze 7.tř. a Michal Kapic,Eliška Johánková a Alžběta Krumlová z 8.tř.
Tito soutěžící získali výborné druhé místo .
  Jmenovaným žákům blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy
.

                                                                             H.Váchalová,uč.ZŠ        Štafetový  pohár

 Ve středu 2. května se naši mladí atleti zúčastnili okresního finále Štafetového poháru v Horšovském Týně. Jedná se o týmovou soutěž, kde děti společně trénují,nacvičují,závodí a fandí si navzájem.Každý člen družstva je důležitý. Týmový duch je umocněn tím,že štafety jsou smíšené a radost společná.
  Závodilo se v kategoriích 8 x 100m děti ze 2. a 3.tř.a 8 x 100m děti ze 4. a 5.tř.,potom následovala kombinovaná štafeta A 8 x 200m a
kombinovaná štafeta  B 8 x 200m.
  Naši školu reprezentovali následující závodníci a závodnice z 2. a 3.tříd:
Vojtěch Mifek,Lucie Šindelářová,Eva Kubecová,Matyáš Jero,Eva Fišerová,Matěj Škultéty,Denisa Hujová a Dominik Tuška.
  Ze 4. a 5.třídy:
Zuzana Kubecová,Ondřej Sýkora,Agáta Skalová,David Jeřábek,Nikola Phan Cam Tu,Lukáš Váchal,Tereza Konopíková a Samuel Mach
  Klenečtí žáci mezi 13 ti školami okresu obsadili vynikající druhé místo a vybojovali si postup do krajského  finále,
které se uskuteční v úterý 15.května v Klatovech.
  Všem závodnicím a závodníkům děkuji za reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů v krajském finále.

 
                                                                                        H.Váchalová,uč.ZŠ

 Okresní finále v basketbalu
   

  Ve středu 14.března jsme se zúčastnili okresního finále v basketbalu. Na turnaji se utkalo 8 škol okresu.
  Družstvo naší školy bylo vylosováno do skupiny s Mrákovem, Horšovským Týnem a ZŠMsgre Staška Domažlice. Skupinu se nám podařilo vyhrát bez porážky, a tak jsme postoupili do finále a hráli proti družstvu Gymnázia J.Š.Baara Domažlice.
  Zpočátku jsme se soupeřem drželi krok,ale z důvodů zranění dvou spoluhráčů jsme nakonec prohráli a získali zasloužené druhé místo.
  Domů jsme si odvezli medaile a velikou radost z historického úspěchu.
Za výbornou reprezentaci školy nám pogratulovala i paní ředitelka.
   

                                                         Slávek Mathauser
                                                         Michal Kapic,8.tř.


Čtvrťáci objevovali tajemství planety Země.
 
        V úterý 13.března se naše třída vypravila vlakem do Plzně - do Planetária a Techmánie.

    Některé děti tam šly poprvé a tak se moc těšily. V Planetáriu bylo tolik zajímavých věcí ,že jsme nevěděli, kam se dřív koukat. Moc nás zaujal výukový program Tajemství planety Země. Po skončení jsme si vyplnili pracovní list, kde se ukázalo, jak moc jsme dávali pozor. Pomáhala nám i paní učitelka Váchalová.
    Techmánie je kousek od Planetária a cestou jsme si všimli namalovaných slunečních hodin na zemi. Téma v Techmánii byla VODA.
A tak jsme si vyzkoušeli vytvořit vlny,vodní vír nebo řídit loď.
     Z výletu,
který se nám moc líbil, jsme si udělali několik fotek.   

 
                                                                Kristýna Cimbolincová
                                                                Markéta Cimbolincová

Čtvrťáci v bazénu.

Ve dnech 19. - 23.2. jsme absolvovali plavecký výcvik v domažlickém bazénu.
Všichni jsme výuku dobře zvládali,někteří z nás se učili,jiní zdokonalovali v jednotlivých plavedkých způsobech - kraul,prsa a znak.
Na závěr výcviku jsme absolvovali závod na 25 metrů libovolným způsobem.
Z děvčat doplavala 1.
Klára Strnadová                Z chlapců doplaval 1. Ondřej Sýkora
                          2. Karolína Bejvlová                                           2. Jiří Řezníček
                         3. Zuzana Kubecová                                           3. David Jeřábek

Všichni jsme se spolu s paní uč. Váchalovou radovali z "mokrého vysvědčení".
Také děkujeme všem paním instruktorkám.
Po výuce jsme využili dětský herní koutek i dobře zásobený automat s občerstvením.

Klára Strnadová
Agáta Skalová


POPLATKY ZA KROUŽKY LEDEN – KVĚTEN 2018


kroužek poplatek
florbal – mladší žáci (1. - 5. tř.)
550,-
florbal – starší žáci (6. - 9. tř.)
  550,-
výtvarný – mladší žáci (2. – 5. tř.) 750,-

výtvarný – starší žáci (6. - 9. tř.)
  750,-
šachy 750,-

přehazovaná (5. – 7. tř.)
  550,-
počítačový (2. – 9. tř.)
    550,-
šikovné ruce (1., 2. tř.)
   550,-


Kroužky žák zaplatí do konce ledna 2018 u vedoucích kroužků.
Pokud nebude kroužek zaplacen ve stanoveném termínu, nebude ho žák navštěvovat.Čtvrťáci v DomažlicíchV úterý 19.12. se žáci čtvrté třídy s p.učitelkou Váchalovou vydali do Domažlic.Navštívili jsme Hasičský záchranný sbor,kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací z požární prevence,prohlédli si hasičskou techniku,která je používána při výjezdech hasičů k požárům,dopravním nehodám atd.
Potom jsme se přesunuli do Muzea Chodska,kde jsme se podívali na výstavu betlémů z celého světa.Potom následoval výukový program,kde jsme vyráběli
létajícího anděla.
Akce se nám všem moc líbila.K.Bejvlová
K.Svobodová
J.Řezníček 4.třída

Mikuláš

V úterý 5.prosince navštívil naší školu Mikuláš s čertem  a andělem. Bylo zajímavé, jak dobře věděl, co který žák tropí za lumpárny, který se v hodinách baví, otáčí se, nedává pozor nebo se pere a honí o přestávkách. Některé hříšníky chtěl čert odnést i do pekla.
Naštěstí vše dobře dopadlo a ve škole máme pořád všechny žáky.

Čtvrťáci pekli vánoční cukroví.

 
 
V úterý 5.prosince jsme si zpestřili výuku pečením cukroví.13 dětí přineslo z domova těsta,ze kterých jsme tvořili vanilkové rohlíčky,perníčky,linecké a další dobroty.
Následující dny budeme ještě slepovat marmeládou a zdobit.
Moc jsme si to všichni užili a radovali se z vlastnoručně vyrobených dobrot.
 
 
 
                                                                                Klára Strnadová
                                                                                Marta Kobanová
                                                                                Markéta Cimbolincová      4.tř.

Výlet do ZelenovaV pátek 13.října se žáci 4.třídy s p. učitelkou Váchalovou vydali na přírodovědnou vycházku do přrodního parku Zelenov. Autobusem jsme jeli do Trhanova,odtud přes Pilu k aquaduktu na Hadrovec a do Zelenova.
Největším zážitkem bylo hledání raka říčního mezi kameny v potoce.Pan hajný Anderle nám o vyloveném raku povídal a odvážlivcům jej nechal vzít do ruky.Viděli jsme kácet stromy napadené kůrovcem,skládali jsme puzzle a také jsme si cvičně zamířili z pušky.
Děkujeme panu hajnému Anderlemu za pěknou exkurzi,kterou pro nás připravil.

A.Skalová,J.Junek 4.tř.


Čtvrťáci na turistickém výletě.

  Ve středu 27.září jsme se vypravili na turistický výlet.
 Ráno jsme jeli autobusem na Pec,kde jsme navštívili Dřevorubecké muzeum,prohládli jsme si rodný dům J.F. Hušky a kapli sv.Vojtěcha. Po prohlídce jsme pokračovali na Mlýneček.Cestou jsme poznávali přírodniny a hledali houby.Pokračovali jsme na Výhledy. U sochy J.Š.Baara jsme se nasvačili,nebyl pěkný výhled do kraje,i tak jsme si připomněli místa nejbližšího okolí.
 Po Baarově stezce jsme se vraceli do Klenčí.Cestou jsme opět sbírali houby a měli jsme velikou radost z plných košíků.
Výlet se nám všem moc líbil a těšíme se na další.

K.Strnadová a M.Cimbolincová,4.tř.


Klenečtí žáci na Horšovskotýnských hrách stříbrní.      Ve dnech 12. a 13.září 2017 se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili sportovního klání v Horšovském Týně.
Soutěžilo se v atletických disciplinách - v běhu na 60m,běhu na 400m,skoku dalekém a hodu míčkem.Z kolektivních her pak druháci a třeťáci hráli vybijenou,na starší kamarády ze 4. a 5. třídy čekala přehazovaná.Žáci obou kategorií ještě sehráli turnaj v kopané,kde družstvo tvořilo 8 hráčů,
z nichž 3 musely být dívky. Vyvrcholením soutěže byl štafetový běh na 10 krát 400 m pro mladší i starší děti.
Naše škola obsadila celkově vynikající druhé místo za pořádající školou z Horšovského Týna a nechala za sebou soupeře z větších škol jako je
Holýšov,Staňkov,Bělá nad Radbuzou a Mrákov.

Nejlepších výsledků dosáhli: Vojtěch Mifek 1.místo v běhu na 400m a zvítězil i v hodu míčkem
Lukáš Váchal 2.místo v běhu na 60m a 3.místo ve skoku dalekém
Zuzana Kubecová 1.místo ve skoku dalekém a 2.místo v běhu na 400m
Martin Kovářík 2.místo v běhu na 400m
Eva Kubecová 3.místo v běhu na 60m
Petr Horna 3.místo v hodu míčkem
Nikola Phan Cam Tu 3.místo v běhu na 60m mezi žákyněmi 4. a 5.tříd

Mladší fotbalisté bojovali o vítězství,ale nakonec prohráli na penalty a vybojovali stříbrnou medaili. Velmi pěkný souboj předvedli čtvrťáci a páťáci v přehazované a odvážejí si z Horšovského Týna bronz.

Vyvrcholením her byla vytrvalostní štafeta,kde mladší děti doběhly druhé ve složení: A.Zelenková,E.Kubecová,L.Šindelářová,D.Dontová,N.Kanátová, D.Tuška,M.Kovářík,V.Mifek,M.Jero a P.Horna.
Starší žactvo dokončilo štafetu na třetím místě ve složení: T.Konopíková,Z.Kubecová,A.Skalová,N.Zelenková,M.Kobanová,
L.Váchal,P.Navrátil,O.Sýkora,D.Jeřábek a F.Škultéty.
Chtěla bych poděkovat p.Jaroslavu Řezníčkovi za dopravu a zapůjčení fotbalových dresů a udělování cenných rad v průběhu zápasů svým svěřencům.

Všem závodnicím a závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů při dalším sportování.H.Váchalová,uč.ZŠNabídka kroužků

  Ve školním roce lze vybírat kroužky z přiložené nabídky. Kroužky začínají od pondělí 2.10.2017, končí v pátek 1.6.2018.

Začal nový školní rok

   Tak už nám skončily prázdniny a začal další školní rok. Pro mnohé už nic nového, protože do školy už nějaký rok do školy chodí. Ti se těšili na spolužáky a spolužačky, aby pokecali co se přes prázdniny událo, kdo kde s kým, prostě vše co je zajímá.
   Asi největší událost je první školní den pro žáčky prvňáčky. Ti přišli v doprovodu svých rodičů, babiček, dědečků či jiných příbuzných. Ve škole je přivítala paní ředitelka Nováková spolu s panes starostou Bozděchem. Také jejich třídní učitelka Foistová přivítala své žáčky a jejich doprovod. Rodiče dostali potřebné informace nejen od paní učitelky třídní, informace o stravování a o provozu družiny.

   Přejeme všem žákům, rodičům a učitelům úspěšný a pokud možno klidný školní rok.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky