Školní rok 2018/19 - zs klenci

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školní rok 2018/19

Změna placení stravného

Od nového školního roku lze platit stravné žáků pouze bezhotovostně inkasem z účtu.. Dochází také ke změně placení stravného z doplatkového /placení zpětně za minulý měsíc / na zálohový /předem na budoucí měsíc/.
To znamená, že v měsíci červenci proběhnou inkasa stravného za měsíc červen 2018 a v srpnu v týdnu 27.8. - 31.8. proběhnou inkasa stravného na měsíc září 2018. Odhlášené obědy budou odečteny v dalším měsíci. Veškeré pohledávky musí být k 1.9.2018 uhrazeny!
K vytištění ve formátu pdf

Klenčí p.Č. 20.6.2018 Nohavcová Helena, vedoucí stravování


Upozornění pro rodiče,kteří mají účet u České spořitelny!!!!!

Z důvodů rušení sběrných účtů Českou spořitelnou,žádáme rodiče,aby si zajistili v období od 16.7. do 24.8. 2018 nový souhlas k inkasu ve
prospěch účtu 0762620329 kód banky 0800 .

K vytištění ve formátu pdf

Klenčí p.Č. 20.6.2018 Nohavcová Helena, vedoucí stravování


INFORMACE PRO RODIČE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace, IČ 60610484, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, dětí, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, potom taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování škola provádí jen výjimečně.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- na přenositelnost údajů
 
Subjekty údajů se mohou obracet na školu v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu také  za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

K uplatnění práv je možné se obracet prostřednictvím:

- datové schránky, ID: zsvkmut
- emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese:   
  zakladni.skola@zsklenci.cz
- poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod
 Čerchovem 207, 345 34
- osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod
 Čerchovem 207

Jmenovaným pověřencem pro školu je Richard Kamas, email: r.kamas@seznam.cz


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky