Volitelné předměty - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Volitelné předměty

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA (1 hodina týdně)
– poznávání a určování rostlin v přírodě
– seznámení se zajímavými zástupci živočichů a rostlin
– mikroskopická technika – příprava mikroskopických preparátů, pozorování trvalých preparátů
– údržba školní zahrady
– přírodovědné projekty
– biologické pokusy

ZÁKLADY ELEKTRONICKÉ KORESPONDENCE (1 hodina týdně, pouze pro 7. a 8. třídu)
– seznámení s klávesnicí
– nácvik desetiprstové hmatové metody
– jednoduchá úprava písemností
– důraz kladen na přesnost práce, gramatickou správnost v písemném projevu a normalizovanou úpravu textu a písemností
 
VÝPOČETNÍ TECHNIKA (1 hodina týdně)
– seznámení s obsluhou počítače
– tvorba textových dokumentů, tabulek, plakátů
– práce s grafikou – tvorba a úprava obrázků, filmů, prezentací
 
ČTENÁŘSKÁ DÍLNA (1 hodina týdně)
– pravidelné samostatné čtení a práce s přečteným textem ve vybrané knize
– zdokonalování se v čtenářských dovednostech
– čtení a porozumění textu
– formulování a prezentace vlastních dojmů a myšlenek z četby

KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE (1 hodina týdně)
– prohlubování znalostí gramatiky a slovní zásoby
– domluvit se v každodenních běžných situacích
– získané znalosti umožní poznávat kulturní tradiceněmecky mluvívívh zemí

SPORTOVNÍ HRY (2 hodiny týdně)
– dívky a chlapci mají výuku zvlášť
– rozvoj pohybových dovedností
– regenerace a kompenzace jednostranné zátěže způsobené pobytem ve škole
– soutěže, hry
– dodržování pravidel a zásad „fair-play“


MOŽNÉ KOMBINACE PŘEDMĚTŮ
– čtenářská dílna + výpočetní technika
– čtenářská dílna + základy elektronické korespondence
– konverzace v německém jazyce + výpočetní technika
– konverzace v německém jazyce + základy elektronické korespondence
– přírodovědná praktika + výpočetní technika
– přírodovědná praktika + základy elektronické korespondence

ředitelka základní školy, zástupkyně ředitele, ekonomka školy: 379 794 406
školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326     školní jídelna: 379 794 336

eŽK
GDPR
VT
DOKUMENT
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky